← กลับไปอ่านหน้า 1 (Previous Page)

เริ่มต้นใช้งาน เก้าอี้นวดไฟฟ้า MAKOTO A92

การเริ่มต้นใช้งานเก้าอี้นวดไฟฟ้า MAKOTO A92 นั้นก็จะเหมือนกับการใช้งาน เก้าอี้นวดไฟฟ้า ทั่วๆ ไปที่จำหน่ายอยู่ในท้องตลาด โดยหลักๆ คือ เวลาเปิดเครื่องใช้งาน จะมีสวิตซ์เปิดปิดเครื่องหลัก (Main Switch) ที่อยู่ด้านหลังของตัวเครื่อง (อยู่ใกล้กับตำแหน่งของช่องเสียบไฟ) และ ปุ่มเปิดปิดเครื่อง (ON/OFF Button) ที่อยู่ตรงแผงควบคุม

โดยเก้าอี้นวดไฟฟ้า ถือเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการใช้ไฟอยู่พอสมควร แนะนำให้ต่อกับปลั๊กไฟบ้านตรงๆ จะดีที่สุด แต่ในกรณีที่สายไฟยาวไม่ถึงตัวปลั๊กไฟบ้านจริงๆ ก็แนะนำให้ใช้ รางปลั๊กไฟ (Power Strip) แบบที่มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) จะดีที่สุด เพื่อความปลอดภัย เราลองมาดูขั้นตอนการใช้งานกันเลย

MAKOTO A92 Featured Image
เก้าอี้นวดไฟฟ้า MAKOTO A92
 1. ต่อสายไฟเข้ากับตัวเครื่อง และอีกฝั่งเสียบกับปลั๊กไฟบ้านให้เรียบร้อยเสียก่อน
 2. กด “ปิดสวิตซ์เปิดปิดเครื่องหลัก (Main Switch)” ที่อยู่ด้านหลังเครื่อง เพื่อจ่ายไฟเข้าระบบ และให้เครื่องอยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน (Standby Mode)
 3. เดินมานั่งลงบนเก้าอี้นวดไฟฟ้า โดยระหว่างที่เครื่องอยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน เราจะ …
  1. ยังไม่สามารถ …
   1. เปิดระบบนวดต่างๆ ได้เลย (ถ้าต้องการนวดจะต้องกด “ปุ่มเปิดปิดเครื่อง” เสียก่อน)
  2. สามารถ …
   1. ปรับท่าเอนนอนของตัวเก้าอี้ได้ตามต้องการ ผ่านรีโมทคอนโทรลแบบมีสายได้
   2. พับหมอนรองศีรษะลงมาปิดบริเวณแผ่นหลังได้ตามถนัด
 1. เปิดเครื่องด้วยการกด “ปุ่มเปิดปิดเครื่อง” ที่อยู่บนรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย
 2. เครื่องจะทำการสแกนร่างกาย เพื่อหาตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดในการนวด (ใช้เวลาประมาณ 40 วินาที)
 3. เครื่องจะเริ่มใน โปรแกรมนวดสำเร็จรูป F1 (โปรแกรมนวดเพื่อความสบาย) โดยอัตโนมัติทันที (เวลาตั้งต้นของแต่โปรแกรมคือ 20 นาทีเท่านั้น และ ไม่สามารถปรับเปลี่ยนระยะเวลาของการนวดให้นานขึ้น หรือสั้นลงได้)
 4. ในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน ในโปรแกรมนวดสำเร็จรูป F1 เราสามารถปรับเปลี่ยนไปโปรแกรมอื่นๆ ได้ด้วยการ ..
  1. กด “ปุ่ม Relax” / “ปุ่ม Comfort” / “ปุ่ม Decompress” / “ปุ่ม Back & Waist” หรือ “ปุ่ม Neck & Shoulder
  2. กด “ปุ่ม M1” / “ปุ่ม M2” เพื่อเลือก โปรแกรมนวดที่ถูกจดจำในหน่วยความจำ (Memory) เอาไว้ (แต่ “ปุ่ม M3” กดแล้วใช้งานไม่ได้)
  3. กด “ปุ่ม Knead” / “ปุ่ม Tap” / “ปุ่ม Knead & Tap” / “ปุ่ม Knock” และ “ปุ่ม Shiatsu” เพื่อเริ่มต้นใช้งาน การนวดด้วยลูกกลิ้งแบบกำหนดเอง (Manual Roller Massage)
 5. ในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน ไม่ว่าจะอยู่ในโปรแกรมใด หรือโหมดใดก็ตาม (ข้อ 7.1 / 7.2 และ 7.3) เราก็ยังสามารถที่จะ …
  1. กด “ปุ่มปรับพนักพิงขึ้น” หรือ “ปุ่มปรับพนักพิงลง” เพื่อปรับท่านั่งให้อยู่ในท่าที่สบายที่สุด
  2. กด “ปุ่ม Auto Lie-down Mode” เพื่อปรับตัวพนักพิงหลัง ให้เอนนอนลงโดยอัตโนมัติ (มี 3 ระดับ สามารถกดวนไปได้เลย) (โดยระดับที่ 3 คือท่าเอนนอนแบบแรงโน้มถ่วงเป็นศูนย์ หรือ Zero-G)
  3. กด “ปุ่ม Full Air” / “ปุ่ม Arm” หรือ “ปุ่ม Leg” เพื่อเปิด-ปิดระบบการนวดด้วยถุงลม ในบริเวณต่างๆ
  4. กด “ปุ่ม Air Pressure Intensity” เพื่อปรับระดับความแรงของการบีบด้วยถุงลม (มี 3 ระดับ)
  5. กด “ปุ่ม Back / Heat” เพื่อเปิด-ปิด ระบบปล่อยความร้อนบริเวณแผ่นหลัง
 6. หากครบกำหนดเวลาแล้ว เก้าอี้นวดจะหยุดนวดเองโดยอัตโนมัติ โดยตัวเก้าอี้จะค้างท่านั่งบริเวณนั้นเอาไว้อย่างนั้นเลย หากต้องการให้กลับไปที่ท่านั่งท่าเดิม จะต้องกด “ปุ่มปรับพนักพิงขึ้น” ค้างเอาไว้ จนกว่าพนักพิงจะตั้งตรงสุดเอง
MAKOTO A92 Foot Airbag
ถุงลมนวดบริเวณเท้า (Foot Airbag)

รายละเอียดโปรแกรมนวดต่างๆ ของ เก้าอี้นวดไฟฟ้า MAKOTO A92

เนื่องจาก เก้าอี้นวดไฟฟ้า MAKOTO A92 เครื่องนี้ เป็นเก้าอี้นวดไฟฟ้าที่จัดว่าเป็นตัวท็อปสุด ดังนั้นจึงมีโปรแกรมนวดที่หลากหลายเอามากๆ โดยในที่นี้ขอแบ่งออกเป็น 3 โปรแกรมหลักๆ ด้วยกันคือ

 1. Auto Massage Programs (โปรแกรมนวดสำเร็จรูป)
 2. Manual Massage (การนวดแบบกำหนดเอง)
 3. Special Massage Function (ฟังก์ชันเสริมการนวดพิเศษ)

1. Auto Massage Programs (โปรแกรมนวดสำเร็จรูป)

โปรแกรมนวดสำเร็จรูปของ เก้าอี้นวดไฟฟ้า MAKOTO A92 มีอยู่ทั้งหมด 12 โปรแกรมหลักๆ ด้วยกัน รายละเอียด มีอยู่ดังต่อไปนี้ ในขณะที่การใช้งาน ถ้าเป็น 5 โหมดแรก สามารถกดที่ปุ่มใครปุ่มมันได้เลย ในขณะที่อีก 8 โหมดที่เหลือ ก็สามารถกด “ปุ่ม Mode” ที่อยู่บนรีโมทคอนโทรล วนไปเรื่อยๆ ได้เลย

โปรแกรมนวด
(Massage Programs)
รายละเอียดของรูปแบบของการนวด
(Massage Details)
F1

โปรแกรมนวดเพื่อผ่อนคลาย
(Relax Massage Program)
 กด “ปุ่ม Relax” 

เป็นการนวดด้วยลูกกลิ้งนวด ตลอดแนวบริเวณแผ่นหลัง ตั้งแต่คอ ไหล่, หลังส่วนกลาง และ หลังส่วนล่าง (สะโพก) โดยมีการเน้นย้ำไปทีละจุด (ทีละส่วน) ในขณะที่การนวดด้วยถุงลมบริเวณแขนทั้ง 2 ข้างก็ทำงานด้วยการบีบนวดเป็นระยะ

ในส่วนของการนวดด้วยถุงลมนวดบริเวณน่อง และขา ก็บีบนวดเป็นระยะเช่นกัน และก็ยังมีถุงลมของโป่งพองขึ้นมาในบริเวณน่องส่วนหลังเป็นระยะอีกด้วยเช่นกัน

F2

โปรแกรมนวดเพื่อความสบาย
(Comfort Massage Program)
 กด “ปุ่ม Comfort” 

เน้นนวดบริเวณหลังส่วนล่าง (สะโพก) และค่อยๆ ไล่จุดขึ้นมาข้างบนช่วงหลังส่วนบน และต้นคอ ในขณะที่การบีบนวดของถุงลมบริเวณแขน และช่วงของขาอย่างน่อง และเท้า ก็สลับกันบีบออกมาเป็นระยะๆ
F3

โปรแกรมนวดทั่วร่างกาย
(Decompress Massage Program)
 กด “ปุ่ม Decompress” 

ตอนแรกจะนวดบริเวณช่วงหลังส่วนล่าง โดยเป็นการนวดแบบคลึง และเคาะนวดไปเรื่อยๆ และหลังจากนั้นค่อยไล่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆ จนถึงหลังส่วนกลาง และหลังส่วนบน จนไปถึงช่วงบริเวณต้นคอ และก็กลับลงมาที่ด้านล่างอีกครั้ง ก่อนกลับขึ้นไปข้างบนใหม่แบบนี้เรื่อยๆ

ในขณะที่การนวดด้วยถุงลมบริเวณแขน และขา (น่อง และเท้า) ก็มีการบีบนวดอยู่เรื่อยๆ เป็นระยะๆ ตลอดโปรแกรมนวด

F4

โปรแกรมนวดที่เน้นบริเวณคอ และไหล่
(Neck & Shoulder Massage Program)
 กด “ปุ่ม Neck & Shoulder” 

เริ่มจากการเลื่อนตำแหน่งของ ลูกกลิ้งนวดลงมาที่บริเวณหลังส่วนบน จากตำแหน่งเริ่มต้น (ที่ต้นคอ) แล้วนวดด้วยการคลึง เคาะ ทุบ สลับหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆ และพอเวลาผ่านไปสักพัก มีการลงมานวดบริเวณหลังส่วนกลางบ้างเล็กน้อย

ในขณะที่การนวดด้วยถุงลมบริเวณแขน และขา (น่อง และเท้า) ก็มีการบีบนวดอยู่เรื่อยๆ เป็นระยะๆ ตลอดโปรแกรมนวด

F5

โปรแกรมนวดที่เน้นบริเวณหลัง และเอว
(Back & Waist Massage Program)
 กด “ปุ่ม Back & Waist” 

รูปแบบการนวดจะคล้ายกับโปรแกรมข้างบน (F4) แต่ตำแหน่งถูกเปลี่ยนมาเป็นบริเวณช่วงหลังส่วนกลาง และหลังส่วนล่าง โดยเมื่อเปิดโปรแกรมนี้ ลูกกลิ้งนวดจะเลื่อนลงมาในบริเวณหลังส่วนกลางโดยทันที พร้อมมีการนวดด้วยรูปแบบการคลึง เคาะ ทุบ สลับหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆ สักพักก็ลงไปนวดบริเวณหลังส่วนล่าง (เอว) สลับกันไป

ในขณะที่การนวดด้วยถุงลมบริเวณแขน และขา (น่อง และเท้า) ก็มีการบีบนวดอยู่เรื่อยๆ เป็นระยะๆ ตลอดโปรแกรมนวด

M1
โปรแกรมนวดอัตโนมัติเสริม # 1
(Memory Massage Program # 1)
 กด “ปุ่ม M1” 
M2
โปรแกรมนวดอัตโนมัติเสริม # 2
(Memory Massage Program # 2)
 กด “ปุ่ม M2” 

2. Manual Massage (การนวดแบบกำหนดเอง)

หากใครที่ปวดเมื่อย หรือต้องการให้นวดผ่อนคลายเฉพาะจุด เก้าอี้นวดไฟฟ้า MAKOTO A92 เครื่องนี้ ก็มีการนวดแบบกำหนดเอง มาให้ เพื่อเน้นนวดเฉพาะส่วนจริงๆ

ประเภทการนวดแบบกำหนดเอง
(Manual Massage Types)
คำอธิบาย และ วิธีการใช้งาน
(Descriptions and How to use it ?)
การนวดด้วยถุงลมแบบกำหนดเอง
(Manual Air Massage)
ปุ่ม FULL AIR

กดเพื่อเปิด-ปิด ระบบการนวดด้วยถุงลม ที่มีอยู่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ถุงลมนวดบริเวณแขน (Arm) รวมไปถึงบริเวณช่วงขาที่มี น่อง (Calf) และเท้า (Foot) (ทำงานไปพร้อมๆ กัน)

ปุ่ม ARM

กดเพื่อเปิด-ปิด ระบบการนวดด้วยถุงลมบริเวณแขนอย่างเดียวเท่านั้น

ปุ่ม LEG

กดเพื่อเปิด-ปิด ระบบการนวดด้วยถุงลมบริเวณช่วงน่อง (Calf) และบริเวณเท้า (Foot) (ทำงานไปพร้อมๆ กัน)

การนวดด้วยลูกกลิ้งแบบกำหนดเอง
(Manual Roller Massage)
หากกด “ปุ่มเปิดปิดเครื่อง” บนรีโมทคอนโทรลแล้ว หลังจากที่สแกนสรีระร่างกาย (ใช้เวลาประมาณ 1 นาที) เครื่องจะเริ่มต้นด้วย โปรแกรมนวดสำเร็จรูป F1 โดยอัตโนมัติทันที แต่ถ้าหากเราต้องการ เปลี่ยนมากำหนดการนวดเอง (Manual Massage) สามารถทำได้ด้วยกดที่ปุ่มต่างๆ ที่อยู่ในฝาปิดของรีโมทคอนโทรลได้เลย

 1. ปุ่ม KNEAD (นวดแบบคลึง)
 2. ปุ่ม TAP (นวดแบบเคาะนวด)
 3. ปุ่ม KNEAD & TAP (นวดแบบคลึง และเคาะ)
 4. ปุ่ม KNOCK (นวดแบบเคาะเบาๆ หรือทุบ)
 5. ปุ่ม SHIATSU (นวดแบบกดจุด)

โดยระหว่างที่เครื่องกำลังทำการนวด เราสามารถกดปุ่มต่างๆ ด้านล่าง เป็นออปชั่นเสริม เพื่อปรับตำแหน่งของลูกกลิ้งนวดได้ดังต่อไปนี้

ปุ่ม Speed

ใช้ปรับระดับความเร็วของลูกกลิ้งนวดได้ 3 ระดับ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน (ใช้ได้ทุกโหมด)

ปุ่ม Width

ใช้ระดับความกว้างของลูกกลิ้งนวดได้ 3 ระดับ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน (ได้เฉพาะโหมด SHIATSU, TAP, KNOCK เท่านั้น)

ปุ่ม Back Roller Area Positioning Button

 1. Spot (เฉพาะจุด) : ลูกกลิ้งนวดอยู่กับที่จะไม่ขยับไปไหน
 2. Partial (เฉพาะส่วน) : ลูกกลิ้งนวดจะขยับขึ้นลงในพื้นที่แคบๆ
 3. Full-Back (ทั่วแผ่นหลัง) : ลูกกลิ้งนวดจะขึ้นสุด-ลงสุด แผ่นหลัง
 4. Neck & Shoulder (เฉพาะบริเวณคอ และไหล่)
 5. Back & Waist (เฉพาะบริเวณหลัง และเอว)

ปุ่มลูกศรชี้ขึ้น ▲

เพื่อปรับลูกกลิ้งนวดบริเวณหลังขึ้นไปนวดหลังส่วนบน ขึ้นไปถึงต้นคอ

ปุ่มลูกศรชี้ลง ▼

เพื่อปรับลูกกลิ้งนวดบริเวณหลังลงไปนวดบริเวณหลังส่วนล่าง หรือก้นกบ

3. Special Massage Function (ฟังก์ชันเสริมการนวดพิเศษ)

ฟังก์ชั่นการนวด
(Massage Functions)
ประโยชน์ของการใช้ฟังก์ชั่นเสริมการนวดพิเศษ
(Benefits of using Special Massage Function)
ระบบปล่อยความร้อน*
(Heat Generator System)
ปุ่ม Back / Heat

ระบบปล่อยความร้อนบริเวณแผ่นหลัง (ช่วงเอว) เพื่อช่วยให้เส้นเลือด กล้ามเนื้อ หรือเส้นเอ็นต่างๆ ได้คลายตัว เลือดลมไหลเวียนได้ดีขึ้น ช่วยบรรเทาอาการปวดเอว ปวดหลัง หรือปวดประจำเดือน เหมาะสำหรับผู้ที่นั่งทำงานนานๆ โดยหากกดปุ่มนี้ ความร้อนจะถูกสร้างภายในระยะเวลาประมาณ 3 นาที

ความรู้สึกหลังการใช้งาน เก้าอี้นวดไฟฟ้า MAKOTO A92

MAKOTO A92 Tester Male 169 Centimeters
ผู้ทดสอบคือ ผมเอง ส่วนสูง 169 เซนติเมตร
 • การนวดตัวด้วยลูกกลิ้งนวดบริเวณหลัง สามารถทำได้ดี เข้าถึงจุดที่ปวดเมื่อยได้อย่างละเอียด พร้อมปรับความเร็วได้ตามต้องการ
 • การบีบนวดด้วยถุงลมบริเวณฝ่ามือ บีบตรงจุด และเป็นจังหวะได้ดีมากๆ ช่วยลดอาการล้าของฝ่ามือ จากการเซ็นเอกสาร หรือเซ็นเช็คไปได้เยอะเลยทีเดียว
 • รางลูกกลิ้งนวด สามารถนำลูกกลิ้งนวดลงไปสุดถึงแค่บริเวณบั้นเอวเท่านั้น (ไม่ได้ลงไปถึงใต้ก้น) เพราะมีความยาวแค่ 0.95 เมตร ก็ถือว่ายาวกว่ารางลูกกลิ้งนวดทั่วไป แต่ก็ไม่ถึงกับสุด
 • การบีบนวดด้วยถุงลมนวดบริเวณแขนทั้ง 2 ข้าง จะรู้สึกเลยว่ามี 2 ชุด คอยบีบส่วนท่อนแขนด้านหน้า (ใกล้กับข้อมือ) ชุดนึง และท่อนแขนด้านหลัง (ใกล้กับข้อศอก) อีกชุดนึง คอยบีบนวดสลับกันไป ให้ความรู้สึกสบายดี
 • การบีบนวดด้วยถุงลมนวดบริเวณน่อง ถ้าเป็นค่าตั้งต้นของมัน (คือระดับ 3 – บีบแรงสุด) ส่วนตัวรู้สึกเจ็บมาก ต้องปรับเป็นระดับที่เบาลง
 • ระบบปล่อยความร้อนบริเวณแผ่นหลัง ถ้าเปิดแล้วรู้สึกถึงความอุ่นจริงๆ ก็รู้สึกสบาย และผ่อนคลายไปอีกแบบ

ทดสอบอัตราการกินไฟของ เก้าอี้นวดไฟฟ้า MAKOTO A92

ในส่วนนี้ผมได้ลองวัดอัตราการกินไฟด้วย วัตต์มิเตอร์แบบดิจิทัล (Digital Wattmeter) โดยเปิดโปรแกรมนวดทั่วไป (General Program) ก็พบว่าค่าไฟ ก็ไม่ได้สูงมากอย่างที่คิด ทีนี้ลองมาดูตารางการทดสอบ แลการะคำนวณค่าไฟกันด้านล่างเลย

สถานการณ์
(Situation)
การกินไฟ
(Power Consumption)
การคำนวณค่าไฟ
(Power Consumption Calculation)
ค่าไฟ / เดือน
(Electricity Charge / Month)
1. เสียบปลั๊ก และปิดสวิตซ์เปิดปิดเครื่องหลัก
(Plugged In – Main Switch Off)
≈ 0.00 วัตต์ (0.00 วัตต์* x 24 ชั่วโมง x 30 วัน x 5 บาทต่อยูนิต***) / 1,000 0.00 บาท
2. เสียบปลั๊ก แต่เปิดสวิตซ์เปิดปิดเครื่องหลัก – อยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน
(Plugged In – Main Switch On)
≈ 0.00 วัตต์ (0.00 วัตต์* x 24 ชั่วโมง x 30 วัน x 5 บาทต่อยูนิต***) / 1,000 0.00 บาท
3. เปิดโปรแกรมนวดเพื่อความสบาย 20 นาที
(Comfort Program – 20 Min.)
≈ 0.0202 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) 0.0202 กิโลวัตต์ชั่วโมง x 5 บาทต่อยูนิต = 0.101 บาท / ครั้ง 3.03 บาท


หมายเหตุ*
  : สมมุติว่าใช้ในกรณีที่เสียบปลั๊ก และเปิดเครื่องทิ้งเอาไว้ทุกวัน

“กล่าวโดยสรุปคือ เครื่องนี้ถ้าใช้งานจริงๆ ต่อให้ใช้วันละ 30 นาที (ครึ่งชั่วโมง) เป็นประจำทุกวัน ก็กินไฟไม่เยอะเท่าไหร่ (แค่เดือนละ 5 บาทกว่าๆ เอง) แต่ถ้าหากว่าเรา เสียบปลั๊กทิ้งเอาไว้ตลอดเวลา และเปิดสวิตซ์เปิดปิดเครื่องหลัก เอาไว้ด้วยละก็ ค่าไฟพุ่งแน่นอน ดังนั้นถ้าไม่ใช้เครื่องปิดสวิตซ์ และถอดปลั๊กออกจะดีที่สุด ประหยัดทั้งไฟ และปลอดภัย :)”

การรับประกัน และสั่งซื้อ เก้าอี้นวดไฟฟ้า MAKOTO A92

1. Product Warranty Details (รายละเอียดการรับประกันสินค้า)

MAKOTO A92
เก้าอี้นวดไฟฟ้า MAKOTO A92

การรับประกันของเก้าอี้นวดไฟฟ้า MAKOTO A92 นี้เป็นการรับประกันแบบถึงที่ (On-Site Service) เงื่อนไขเดียวกันทั่วประเทศไทย (รวมทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด) โดยรายละเอียดการรับประกัน จะแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. ตัวเครื่อง (อะไหล่) : 2 ปี
 2. มอเตอร์ : 5 ปี
 3. เบาะหนัง : 1 ปี

ในส่วนของ ข้อควรระวังเก้าอี้นวดไฟฟ้า และ การดูแลรักษา บำรุงรักษาเก้าอี้นวดไฟฟ้า ก็สามารถกดเข้าไปดูที่ลิงก์เชื่อมต่อได้เลย

2. Where to buy the product ? (สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่ไหน ?)

คุณสามารถซื้อ เก้าอี้นวดไฟฟ้า MAKOTO A92 นี้ได้ผ่านหลากหลายช่องทาง อาทิห้างโฮมโปร (HomePro), เซ็นทรัล (Central), โรบินสัน (Robinson), เมกาบางนา (Mega Bangna) และอื่นๆ

ในขณะที่ช่องทางออนไลน์ อย่างไรก็ตาม คุณติดต่อสอบถามก่อนได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ด้านล่างนี้เลย

 • Telephone No (เบอร์โทรศัพท์) : 097-250-7630, 087-087-5352, 02-706-4093
 • Website (เว็บไซต์) : http://www.makotomassage.com/
 • LINE Official Account (บัญชีไลน์ธุรกิจ) : @makotomassage
 • Facebook Page (เพจเฟสบุ๊ค) : “เก้าอี้นวด Makoto for Life” ตามกรอบที่แสดงด้านล่าง

บทสรุปการใช้งาน ข้อดี-ข้อเสีย ของ เก้าอี้นวดไฟฟ้า MAKOTO A92

ข้อดี 🙂

 • ประหยัดพื้นที่ข้างหลังค่อนข้างมาก (ด้านหลังสามารถวางห่างจากกำแพงได้เพียง 5 เซนติเมตร เท่านั้น)
 • ปุ่มบนรีโมทคอนโทรล ถึงแม้จะมีเยอะก็จริง แต่ว่าเขาแยกฟังก์ชันกันทุกปุ่ม (ไม่ต้องกดปุ่มเดียววนซ้ำไปเรื่อยๆ) และแต่ละปุ่มก็มีฉลากพิมพ์ชื่อออกมาอย่างชัดเจน ทำให้เข้าใจง่าย และรู้ว่าเรากำลังเปิดใช้งานในโหมดอะไรอยู่
 • ตรงที่วางแขน มีถุงลมนวดบริเวณฝ่ามือ ที่จะคอยบีบนวดฝ่ามือโดยเฉพาะ ถือว่าดีมาก ช่วยผ่อนคลายช่วงฝ่ามือ ใครที่ต้องจับปากกา ดินสอ เขียนหนังสือ อยู่บ่อยๆ ปวดฝ่ามือ ตัวนี้ช่วยได้ดีเลย
 • สามารถปรับตำแหน่งของลูกกลิ้งนวด ให้ตรงกับช่วงบริเวณหัวไหล่ เพื่อให้เข้ากับสรีระร่างกายของเราได้
 • หน้าจอ LCD บนรีโมทคอนโทรล แสดงข้อมูลละเอียดมาก ทั้งโหมดปัจจุบันที่ทำงานอยู่ ตำแหน่งของลูกกลิ้งนวดปัจจุบัน การทำงานของถุงลมนวด พร้อมระดับความแรง ฯลฯ กันแบบสดๆ เรียลไทม์
 • ถ้าหากกำลังทำการนวดอยู่แล้วไฟดับ เครื่องก็จะค้างเอาไว้อยู่อย่างนั้น และถ้าหากไฟมา ก็ต้องกดปุ่มเปิดปิดเครื่อง จากบนรีโมทคอนโทรล เพื่อให้เครื่องเริ่มทำงานใหม่ทั้งหมด (นับหนึ่งใหม่)
 • ถึงแม้ว่าจะเสียบปลั๊ก และเปิดสวิตซ์เปิดปิดเครื่องหลักทิ้ง (ค้าง) เอาไว้ แต่ก็ไม่มีการกินไฟใดๆ เกิดขึ้นจากเครื่องนี้

ข้อเสีย 🙁

 • เวลาในการทำงานของตัวเครื่องต่อการใช้งาน 1 ครั้ง มีเพียงแค่ 20 นาที เท่านั้น ไม่สามารถปรับลด หรือเพิ่มเวลาได้ แต่ถ้าหากหมดเวลา หรือก็สามารถเริ่มต้นนับ 1 ใหม่ (ต่ออีก 20 นาที) ได้อีกเรื่อย
 • ความแรงของการบีบ ถุงลมนวดบริเวณน่อง และขา เริ่มต้นมาที่ระดับสูงสุด (ระดับ 3) จริงๆ ควรจะเริ่มจากระดับกลาง (ระดับ 2) หรือระดับต่ำสุด (ระดับ 1) แล้วค่อยปรับให้แรงขึ้นเอง หากไม่จุใจจะดีกว่า
 • ไม่มี “ปุ่มหยุดชั่วคราว (Pause)” เพื่อให้หยุดการทำงานของเครื่องชั่วคราว
1
2
ทบทวนภาพรวม
การนวดคอ
10
การนวดหลัง
10
การนวดไหล่
10
การนวดสะโพก
7
การนวดเอว
7
การนวดน่อง
9
การนวดเท้า
7
ความสบายของเบาะนั่ง
9
ฟังก์ชันการนวดที่หลากหลาย
8
ความง่ายของการใช้งาน
8
ความคุ้มค่าเทียบกับราคา
8
ความพึงพอใจโดยรวม
9
บทความก่อนหน้านี้iRobot Roomba j7 Plus หุ่นยนต์ดูดฝุ่น นำทางด้วยระบบ PrecisionVision หลบของบนพื้นได้ดีมาก
บทความถัดไปRESTER ALPHA เก้าอี้นวดไฟฟ้า ที่ผสมผสานความสบาย เข้ากับความหรูหราที่ทันสมัย อย่างลงตัว
Thanop Somprasong
Thanop.com Founder + Thaiware.com Co-Founder + Business Director, Cloud Business Co.,Ltd. + Committee Thai Webmaster Association
makoto-a92-review<p>MAKOTO A92 เป็นเก้าอี้นวดไฟฟ้าขนาดกลาง เกรดก็อยู่ในระดับปานกลาง เช่นกัน ถือว่าเป็นเก้าอี้นวดไฟฟ้าที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย และทุกอาชีพจริงๆ เรียกได้ว่า วางเอาไว้ในพื้นที่ส่วนกลางของบ้าน ให้ทุกคนมาใช้ได้เลย เพราะมันที่มีฟังก์ชันการนวดที่ดูเรียบง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อนอะไรมาก การใช้งานก็ง่าย รีโมทคอนโทรลแบบมีสายของเขาดูเข้าใจง่าย มีปุ่มกดพร้อมสัญลักษณ์ และคำอธิบายบนปุ่มชัดเจนดี แต่ฟังก์ชันอำนวยความสะดวก ที่ไม่เกี่ยวกับการนวด แทบจะไม่มีเลย ไม่ว่าจะเป็นปลั๊กไฟ USB, ลำโพงบลูทูธ ฯลฯ</p> <p>ในขณะที่ระบบการนวดของเก้าอี้นวดไฟฟ้า MAKOTO A92 เครื่องนี้นั้น จะมี โปรแกรมนวดสำเร็จรูป (หรือโปรแกรมนวดอัตโนมัติ) ให้เลือกอยู่ 5 โปรแกรมหลักๆ และยังมีรูปแบบการนวดแบบกำหนดเองอีก 5 รูปแบบด้วยกัน โดยมีรูปอุปกรณ์การนวดทั้งหมด 3 รูปแบบหลักๆ ด้วยกัน ได้แก่ ...</p> <ol> <li><strong>Massage Roller (ลูกกลิ้งนวด)</strong> : ถูกติดตั้งอยู่ที่ บริเวณหลัง 4 ลูก (ขนาดจำนวนถือว่ามาตรฐาน) บนรางลูกกลิ้งนวดทรง SL ขนาดความยาว 95 เซนติเมตร จะลงมาจากช่วงต้นคอ สุดอยู่ที่บริเวณบั้นท้าย (ไม่ได้ถึงก้น) และบริเวณเท้าจะไม่มีลูกกลิ้งนวด โดยเขาจะใช้เป็นถุงลมที่จะคอยบีบนวดแทน</li> <li><strong>Airbag</strong> : ให้มาทั้งหมด 28 ลูก (ถือว่าเยอะมากเลยทีเดียว) มีอยู่บริเวณแขน และขา (ที่น่อง และเท้า)</li> <li>Heat Generator System (ระบบปล่อยความร้อน)</strong> : ใช้ปล่อยความร้อนบริเวณช่วงแผ่นหลังส่วนกลาง และล่าง (ช่วงเอว) ช่วงทำให้เลือดลมไหลเวียนได้ดีขึ้นเฉพาะที่ชั่วคราว</li> </ol> <p>ในขณะที่การปรับที่นั่งของตัวเก้าอี้นวดไฟฟ้านั้น ก็ปรับเอนนอนได้แบบสบาย ใช้เป็นโซฟานอนดูซีรีส์ได้สบายๆ เช่นกัน และเมื่อปรับให้เอนนอนจนสุด ก็เข้าสู่ท่าเอนนอนแบบแรงโน้มถ่วงเป็นศูนย์ (Zero Gravity Position) ทำให้ตัวลอย อยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักไปได้อีกด้วยเช่นกัน</p> <p>สุดท้ายนี้ เก้าอี้นวดไฟฟ้า MAKOTO A92 นี้มีราคาจำหน่ายอยู่ประมาณ 6-7 หมื่น ถือว่าคุ้มนะครับ เอาไว้ที่บ้านนอนเล่นก็ได้ หรือจะเอาไปวางในห้องรับรอง (Lounge) ตามสถานที่ต่างๆ อย่าง บริเวณพักคอยหน้าโรงภาพยนตร์, ล็อบบี้โรงแรม, ห้องรับรองผู้โดยสาย, ศูนย์บริการรถยนต์, ห้องรับรองธนาคารต่างๆ เพิ่มความพรีเมี่ยมให้กับสถานที่ได้อีกด้วยเช่นกันครับ</p>

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็น
กรุณาใส่ชื่อของคุณตรงนี้