← กลับไปอ่านหน้า 1 (Previous Page)

เริ่มต้นใช้งาน เก้าอี้นวดไฟฟ้า MAKOTO A307

การเริ่มต้นใช้งานเก้าอี้นวดไฟฟ้า MAKOTO A307 นั้นก็จะเหมือนกับการใช้งาน เก้าอี้นวดไฟฟ้า ทั่วๆ ไปที่จำหน่ายอยู่ในท้องตลาด โดยหลักๆ คือ เวลาเปิดเครื่องใช้งาน จะมีสวิตซ์เปิดปิดเครื่องหลัก (Main Switch) ที่อยู่ด้านหลังของตัวเครื่อง (อยู่ใกล้กับตำแหน่งของช่องเสียบไฟ) และ ปุ่มเปิดปิดเครื่อง (ON/OFF Button) ที่อยู่ตรงแผงควบคุม

โดยเก้าอี้นวดไฟฟ้า ถือเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการใช้ไฟอยู่พอสมควร แนะนำให้ต่อกับปลั๊กไฟบ้านตรงๆ จะดีที่สุด แต่ในกรณีที่สายไฟยาวไม่ถึงตัวปลั๊กไฟบ้านจริงๆ ก็แนะนำให้ใช้ รางปลั๊กไฟ (Power Strip) แบบที่มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) จะดีที่สุด เพื่อความปลอดภัย เราลองมาดูขั้นตอนการใช้งานกันเลย

 1. ต่อสายไฟเข้ากับตัวเครื่อง และอีกฝั่งเสียบกับปลั๊กไฟบ้านให้เรียบร้อยเสียก่อน
 2. กด “ปิดสวิตซ์เปิดปิดเครื่องหลัก (Main Switch)” ที่อยู่ด้านหลังเครื่อง เพื่อจ่ายไฟเข้าระบบ และให้เครื่องอยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน (Standby Mode)
 3. เดินมานั่งลงบนเก้าอี้นวดไฟฟ้า โดยระหว่างที่เครื่องอยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน เราจะ …
  1. ยังไม่สามารถ …
   1. เปิดระบบนวดต่างๆ ได้เลย (ถ้าต้องการนวดจะต้องกด “ปุ่มเปิดปิดเครื่อง” เสียก่อน)
   2. เชื่อมต่อกับลำโพงบลูทูธ ที่ตัวเครื่องเพื่อฟังเพลงได้ (ไม่ต้องใช้รหัสเชื่อมต่อ)
   3. ชาร์จไฟผ่านพอร์ต USB ได้
  2. สามารถ …
   1. ปรับท่าเอนนอนของตัวเก้าอี้ได้ตามต้องการ จากรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย หรือแผงควบคุมลัดได้
   2. พับหมอนรองศีรษะลงมาปิดบริเวณแผ่นหลังได้ตามถนัด
   3. ใช้งานระบบสั่งงานด้วยเสียง (Voice Control) ได้

หลังจากที่เราเดินลงมานั่งบนเก้าอี้นวดไฟฟ้า (เสร็จขั้นตอนที่ 3) เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น เราจะสามารถควบคุมเครื่องเก้าอี้นวดไฟฟ้าได้ผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังต่อไปนี้

 1. Control via Remote Control (การควบคุมผ่านรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย)
 2. Control via Shortcut Controller (การควบคุมผ่านแผงควบคุมลัด)
 3. Control via Voice (การควบคุมด้วยเสียง)

1. Control via Remote Control (การควบคุมผ่านรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย)

MAKOTO A307 Control via Shortcut Remote Control
การควบคุมสั่งงานเครื่องผ่าน รีโมทคอนโทรล (Control via Remote Control)
 1. เปิดเครื่องด้วยการกด “ปุ่มเปิดปิดเครื่อง” ที่อยู่บนรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย
 2. เครื่องจะทำการสแกนร่างกาย เพื่อหาตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดในการนวด (ใช้เวลาเกือบๆ 1 นาที)
 3. เครื่องจะเริ่มใน โปรแกรมนวดสำเร็จรูป F1 (โปรแกรมนวดเพื่อความสบาย) โดยอัตโนมัติทันที (เวลาตั้งต้นของโปรแกรมคือ 20 นาที)
 4. ในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน ในโปรแกรมนวดสำเร็จรูป F1 เราสามารถปรับเปลี่ยนไปโปรแกรมอื่นๆ ได้ด้วยการ ..
  1. กด “ปุ่ม Relax” / “ปุ่ม Stretch” / “ปุ่ม Shoulder & Neck” หรือ “ปุ่ม Back & Waist” เพื่อเลือก โปรแกรมนวดสำเร็จรูปหลัก (รหัสโปรแกรม ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร “F” อย่าง F1 / F2 / F3 / F4 และ F5)
  2. กด “ปุ่ม More” เพื่อเลือก โปรแกรมนวดสำเร็จรูปเสริม (รหัสโปรแกรม ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร “A” อย่าง A1 / A2 / A3 / A4 / A5 / A6 และ A7)
  3. กด “ปุ่ม Mode” เพื่อเริ่มต้นใช้งาน การนวดด้วยลูกกลิ้งแบบกำหนดเอง (Manual Roller Massage)
 5. ในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน ไม่ว่าจะใน โปรแกรมนวดสำเร็จรูป (ข้อ 7.1 / 7.2) และ การนวดด้วยลูกกลิ้งแบบกำหนดเอง (ข้อ 7.3) เราก็ยังสามารถที่จะ …
  1. กด “ปุ่ม Times” เพื่อปรับเวลาการนวด ขึ้น-ลง ตามที่ต้องการได้
  2. กด “ปุ่มปรับพนักพิงขึ้น” หรือ “ปุ่มปรับพนักพิงลง” เพื่อปรับท่านั่งให้อยู่ในท่าที่สบายที่สุด
  3. กด “ปุ่มปรับที่พักเท้าขึ้น” หรือ “ปุ่มปรับที่พักเท้าลง” เพื่อให้สัมผัสโดนกับน่อง และเท้ามากที่สุด
  4. กด “ปุ่มปรับท่าเอนนอนแบบแรงโน้มถ่วงเป็นศูนย์” เพื่อปรับไปในท่านอนที่ว่ากันว่าสบายที่สุดในโลก
  5. กด “ปุ่ม Air Pressure” เพื่อเปิด-ปิดระบบการนวดด้วยถุงลมบริเวณแขน (Arm) และเท้า (Feet)
   (ค่าตั้งต้นคือเปิดทั้ง 2 ระบบ) โดยสามารถกดปุ่มเดิมซ้ำ เพื่อเปิด-ปิด ระบบใดระบบหนึ่งได้ และยังสามารถกด “ปุ่ม Intensity” เพื่อปรับระดับความแรงของการบีบด้วยถุงลม ได้อีกด้วยเช่นกัน
  6. กด “ปุ่ม Heating” เพื่อเปิด-ปิด ระบบปล่อยความร้อนบริเวณแผ่นหลัง
  7. กด “ปุ่ม Foot Roller” เพื่อเปิด-ปิด ลูกกลิ้งนวดบริเวณฝ่าเท้า (หากกดซ้ำ เป็นการปรับ 3 ระดับวนไป)
  8. กด “ปุ่ม Calf Knead” เพื่อเปิด-ปิด ระบบการนวดคลึงบริเวณน่อง
 6. หากครบกำหนดเวลาแล้ว เก้าอี้นวดจะหยุดนวดเองโดยอัตโนมัติ โดยจะค้างท่านั่งบริเวณนั้นเอาไว้ จนกว่าจะกด “ปุ่มเปิดปิดเครื่อง” อีกครั้ง

2. Control via Shortcut Controller (การควบคุมผ่านแผงควบคุมลัด)

MAKOTO A307 Control via Shortcut Controller
การควบคุมสั่งงานเครื่องผ่าน แผงควบคุมลัด (Control via Shortcut Controller)

แผงควบคุมลัด จะมีความสามารถในการสั่งงานได้น้อยกว่ารีโมทคอนโทรล เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการความซับซ้อนในการใช้งานมากเท่าไหร่

 1. เปิดเครื่องด้วยการกด “ปุ่มเปิดปิดเครื่อง” ที่อยู่บนแผงควบคุมลัด
 2. เครื่องจะทำการสแกนร่างกาย เพื่อหาตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดในการนวด (ใช้เวลาเกือบๆ 1 นาที)
 3. เครื่องจะเริ่มใน โปรแกรมนวดสำเร็จรูป F1 (โปรแกรมนวดเพื่อความสบาย) โดยอัตโนมัติทันที (เวลาตั้งต้นของโปรแกรมคือ 20 นาที)
 4. ในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน ในโปรแกรมนวดสำเร็จรูป F1 เราสามารถปรับเปลี่ยนไปโปรแกรมอื่นๆ ได้ด้วยการกด “ปุ่ม AUTO” เพื่อเปลี่ยนโปรแกรมนวดสำเร็จรูป ทั้ง 12 โปรแกรมไปเรื่อยๆ จนวนกลับมาโปรแกรมแรกอีกครั้ง (สามารถดูว่าอยู่โปรแกรมไหนแล้ว จากจอ LCD บนรีโมทคอนโทรล) และในระหว่างนี้ เราสามารถที่จะ
  1. กด “ปุ่มปรับพนักพิงขึ้น” หรือ “ปุ่มปรับพนักพิงลง” เพื่อปรับท่านั่งให้อยู่ในท่าที่สบายที่สุด
  2. กด “ปุ่มปรับที่พักเท้าขึ้น” หรือ “ปุ่มปรับที่พักเท้าลง” เพื่อให้สัมผัสโดนกับน่อง และเท้ามากที่สุด
 5. หากครบกำหนดเวลาแล้ว เก้าอี้นวดจะหยุดนวดเองโดยอัตโนมัติ โดยจะค้างท่านั่งบริเวณนั้นเอาไว้ จนกว่าจะกด “ปุ่มเปิดปิดเครื่อง” อีกครั้ง

3. Control via Voice (การควบคุมด้วยเสียง)

ในส่วนของการควบคุมสั่งงานเครื่องด้วยเสียงนั้น เราสามารถใช้งานมันได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน อยู่หรือไม่ก็ตาม โดยจะต้องพูด หรือออกเสียงคำว่า “🔊 Hi Makoto” (แล้วจะได้ยินเครื่องขานรับว่า “🔊 I’m Here“) เพื่อเป็นการให้เครื่องพร้อมรับคำสั่งจากเรา หลังจากนั้นก็พูดชุดคำสั่งทั้ง 16 คำสั่ง ด้านล่างต่อได้เลยทันที

คำสั่งเสียง
(Voice Command)
คำอธิบาย
(Descriptions)
🔊 Massage On เปิดระบบนวด (เริ่มที่โปรแกรมนวดเพื่อความสบาย)
🔊 Massage Close ปิดระบบนวด
🔊 Comfort เปิดโปรแกรมนวดเพื่อความสบาย
🔊 Relax เปิดโปรแกรมนวดเพื่อผ่อนคลาย
🔊 Full Body เปิดโปรแกรมนวดทั่วร่างกาย
🔊 Neck and Shoulder เปิดโปรแกรมนวดที่เน้นบริเวณคอ และไหล่
🔊 Stretch เปิดโปรแกรมนวดแบบยืดเส้น ยืดสาย
🔊 Back and Waist เปิดโปรแกรมนวดที่เน้นบริเวณหลัง และเอว
🔊 Open the Air Massage เปิดระบบการนวดด้วยถุงลม
🔊 Close the Air Massage ปิดระบบการนวดด้วยถุงลม
🔊 Up the Seat Position ปรับพนักพิงขึ้น
🔊 Down the Seat Position ปรับพนักพิงลง
🔊 Change the other Mode เปลี่ยนรูปแบบของการนวดแบบกำหนดเอง
🔊 Fixed Massage หยุดตำแหน่งของลูกกลิ้งนวดบริเวณนั้นทันที
🔊 Move Up เลื่อนตำแหน่งลูกกลิ้งนวดขึ้น
🔊 Move Down เลื่อนตำแหน่งลูกกลิ้งนวดลง

รายละเอียดโปรแกรมนวดต่างๆ ของ เก้าอี้นวดไฟฟ้า MAKOTO A307

เนื่องจาก เก้าอี้นวดไฟฟ้า RESTER NOVA OI-2218A เครื่องนี้ เป็นเก้าอี้นวดไฟฟ้าที่จัดว่าเป็นตัวท็อปสุด ดังนั้นจึงมีโปรแกรมนวดที่หลากหลายเอามากๆ โดยในที่นี้ขอแบ่งออกเป็น 3 โปรแกรมหลักๆ ด้วยกันคือ

 1. Auto Massage Programs (โปรแกรมนวดสำเร็จรูป)
 2. Manual Massage (การนวดแบบกำหนดเอง)
 3. Special Massage Function (ฟังก์ชันเสริมการนวดพิเศษ)

1. Auto Massage Programs (โปรแกรมนวดสำเร็จรูป)

โปรแกรมนวดสำเร็จรูปของ เก้าอี้นวดไฟฟ้า MAKOTO A307 มีอยู่ทั้งหมด 12 โปรแกรมหลักๆ ด้วยกัน รายละเอียด มีอยู่ดังต่อไปนี้ ในขณะที่การใช้งาน ถ้าเป็น 5 โหมดแรก สามารถกดที่ปุ่มใครปุ่มมันได้เลย ในขณะที่อีก 8 โหมดที่เหลือ ก็สามารถกด “ปุ่ม Mode” ที่อยู่บนรีโมทคอนโทรล วนไปเรื่อยๆ ได้เลย

โปรแกรมนวด
(Massage Programs)
รายละเอียดของรูปแบบของการนวด
(Massage Details)
F1

โปรแกรมนวดเพื่อความสบาย
(Comfort Massage Program)
 กด “ปุ่ม Comfort” 

ลูกกลิ้งนวดจะเน้นนวดบริเวณส่วนบน (Upper Part of the Body) ของร่างกายอย่างหลังส่วนบน และส่วนกลาง (มีลงมาที่บริเวณช่วงก้นกบเล็กน้อย ระดับความเร็วอยู่ประมาณ 2-3

ในขณะที่ลูกกลิ้งนวดก็มีทำงาน และถุงลมนวด ก็มีบีบนวดบริเวณช่วงเท้า เอ็นร้อยหวาย รวมไปถึง น่อง แขน และหัวไหล่ ก็มีมาเป็นระยะ

F2

โปรแกรมนวดเพื่อผ่อนคลาย
(Relax Massage Program)
 กด “ปุ่ม Relax” 

ลูกกลิ้งนวดจะวิ่งขึ้นลงตลอดแนวแผ่นหลังทั้งหมด และยังลงไปถึงบริเวณก้นด้วย แต่จะมีความเร็วอยู่ประมาณระดับ 3-4

ในขณะที่การนวดด้วยถุงลมบริเวณช่วงหัวไหล่ แขน และ น่องเท้า ก็มีมาให้เห็นเป็นระยะๆ

F3

โปรแกรมนวดแบบยืดเส้น ยืดสาย
(Stretch Massage Program)
 กด “ปุ่ม Stretch” 

โหมดที่จะเน้นยืดเส้นบริเวณลำตัว โดยมันจะใช้ถุงลมบริเวณเท้า และน่อง คอยบีบช่วงลำตัวบริเวณส่วนล่าง (ช่วงขา) ไม่ให้ขยับเขยื้อน ในขณะที่ส่วนบน จะเป็นถุงลมนวดบริเวณหัวไหล่ ที่จะบีบล็อกลำตัวด้านบนไม่ให้ขยับเขยื้อน เช่นกัน

หลังจากนั้นจะปรับพนักพิงของเก้าอี้ให้ตั้งเกือบตรง และที่พักเท้า ให้หักงอลง เพื่อเป็นการยืดเส้นของลำตัว โดยมีลูกกลิ้งนวด ทำงานด้วย แต่โหมดนี้ลูกกลิ้งนวดบริเวณเท้าจะไม่ได้ทำงานเลย

F4

โปรแกรมนวดที่เน้นบริเวณคอ และไหล่
(Shoulder & Back Massage Program)
 กด “ปุ่ม Shoulder & Back” 

โหมดที่ลูกกลิ้งนวดจะเน้นนวดบริเวณช่วงต้นคอ และไหล่ (ตามชื่อโหมด) โดยมีถุงลมนวดบริเวณ หัวไหล่ แขน น่อง และเท้า คอยช่วยบีบเป็นระยะ
F5

โปรแกรมนวดที่เน้นบริเวณหลัง และเอว
(Back & Waist Massage Program)
 กด “ปุ่ม Back & Waist” 

โหมดนวดที่เน้นการนวดบริเวณหลัง และเอว ส่วนใหญ่ โดยลูกกลิ้งจะเน้นบีบนวดบริเวณหลังส่วนกลาง และหลังส่วนล่าง เป็นหลัก โดยมีขึ้นมาแวะเวียนบริเวณคอ หรือลงไปแถวๆ ก้นบ้าง

ในขณะที่ถุงลมนวดบริเวณหัวไหล่, แขน, น่อง และเท้า ยังคงทำงานเหมือนเดิม และยังมีลูกกลิ้งนวดบริเวณเท้า และตรงน่องที่มีขยับขึ้น-ลง ไปพร้อมๆ กันด้วย

A1
โปรแกรมนวดทั่วร่างกาย # 1
(Full-Body Massage Program # 1)
 กด “ปุ่ม More – 1 ครั้ง” 
A2
โปรแกรมนวดทั่วร่างกาย # 2
(Full-Body Massage Program # 2)
 กด “ปุ่ม More – 2 ครั้ง” 
A3
โปรแกรมนวดที่เน้นบริเวณหลัง
(Back-Focus Massage Program)
 กด “ปุ่ม More – 3 ครั้ง” 
A4
โปรแกรมนวดทั่วร่างกายอย่างรวดเร็ว
(Quick Full Body Massage Program)
 กด “ปุ่ม More – 4 ครั้ง” 
A5
โปรแกรมนวดที่เน้นบริเวณเอว และสะโพก
(Waist-Focus Massage Program)
 กด “ปุ่ม More – 5 ครั้ง” 
A6
โปรแกรมนวดทั่วร่างกายที่เน้นการคลึง และการเคาะ เป็นหลัก
(Full-Body Massage Program by focusing on Kneading and Knocking)
 กด “ปุ่ม More – 6 ครั้ง” 
A7
โปรแกรมนวดด้วยถุงลมทั่วร่างกาย
(Full-Body Air Massage Program)
 กด “ปุ่ม More – 7 ครั้ง” 

2. Manual Massage (การนวดแบบกำหนดเอง)

หากใครที่ปวดเมื่อย หรือต้องการให้นวดผ่อนคลายเฉพาะจุด เก้าอี้นวดไฟฟ้า MAKOTO A307 เครื่องนี้ ก็มีการนวดแบบกำหนดเอง มาให้ เพื่อเน้นนวดเฉพาะส่วนจริงๆ

ประเภทการนวดแบบกำหนดเอง
(Manual Massage Types)
คำอธิบาย และ วิธีการใช้งาน
(Descriptions and How to use it ?)
การนวดด้วยถุงลมแบบกำหนดเอง
(Manual Air Massage)
ปุ่ม Air Pressure

กดเพื่อเปิด-ปิด ระบบการนวดด้วยถุงลม โดยสามารถได้ทั้งบริเวณแขน และหัวไหล่ (Arm & Shoulder) กับ บริเวณเท้า และน่อง (Foot & Knead) ลักษณะการกดจะเป็น

 • กดปุ่ม 1 ครั้ง : นวดด้วยถุงลมบริเวณเท้า และน่อง อย่างเดียว
 • กดปุ่ม 2 ครั้ง : นวดด้วยถุงลมบริเวณแขน และหัวไหล่ อย่างเดียว
 • กดปุ่ม 3 ครั้ง : ปิดระบบการนวดด้วยถุงลมทั้งหมด (ปิดทุกส่วน)
 • กดปุ่ม 4 ครั้ง : เปิดการนวดด้วยถุงลม ทั้ง 2 ระบบ
การนวดด้วยลูกกลิ้งแบบกำหนดเอง
(Manual Roller Massage)
หากกด “ปุ่มเปิดปิดเครื่อง” บนรีโมทคอนโทรลแล้ว หลังจากที่สแกนสรีระร่างกาย (ใช้เวลาประมาณ 1 นาที) เครื่องจะเริ่มต้นด้วย โปรแกรมนวดสำเร็จรูป F1 โดยอัตโนมัติทันที แต่ถ้าหากเราต้องการ เปลี่ยนมากำหนดการนวดเอง (Manual Massage) สามารถทำได้ด้วยกดที่ “ปุ่ม Mode” ได้เลย

ปุ่ม Mode

รูปแบบของการนวด จะวนไปเรื่อยๆ ตั้งแต่รูปแบบที่ 1 ไปจนถึงรูปแบบที่ 5 (รูปแบบสุดท้าย) ก่อนจะวนกลับมาในรูปแบบที่ 1 อีกครั้ง

 1. SHIATSU (นวดแบบกดจุด)
 2. KNEADING (นวดแบบคลึง)
 3. TAPPING (นวดแบบเคาะนวด)
 4. KNEADING & TAPPING (นวดแบบคลึง และ แบบเคาะนวด)
 5. KNOCKING (นวดแบบเคาะเบาๆ)

โดยระหว่างที่เครื่องกำลังทำการนวด เราสามารถกดปุ่มต่างๆ ด้านล่าง เป็นออปชั่นเสริม เพื่อปรับตำแหน่งของลูกกลิ้งนวดได้ดังต่อไปนี้

ปุ่ม Speed

ใช้ปรับระดับความเร็วของลูกกลิ้งนวดได้ 5 ระดับ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน (ใช้ได้ทุกโหมด)

ปุ่ม Width

ใช้ระดับความกว้างของลูกกลิ้งนวดได้ 3 ระดับ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน (ได้เฉพาะโหมด SHIATSU, TAPPING, KNEADING and TAPPING และ KNOCKING)

ปุ่ม Back Roller Area Positioning Button

 1. Spot (เฉพาะจุด) : ลูกกลิ้งนวดอยู่กับที่จะไม่ขยับไปไหน
 2. Partial (เฉพาะส่วน) : ลูกกลิ้งนวดจะขยับขึ้นลงในพื้นที่แคบๆ
 3. Full-Back (ทั่วแผ่นหลัง) : ลูกกลิ้งนวดจะขึ้นสุด-ลงสุด แผ่นหลัง

ปุ่มลูกศรชี้ขึ้น ▲

เพื่อปรับลูกกลิ้งนวดบริเวณหลังขึ้นไปนวดหลังส่วนบน ขึ้นไปถึงต้นคอ

ปุ่มลูกศรชี้ลง ▼

เพื่อปรับลูกกลิ้งนวดบริเวณหลังลงไปนวดบริเวณหลังส่วนล่าง หรือก้นกบ

3. Special Massage Function (ฟังก์ชันเสริมการนวดพิเศษ)

ฟังก์ชั่นการนวด
(Massage Functions)
ประโยชน์ของการใช้ฟังก์ชั่นเสริมการนวดพิเศษ
(Benefits of using Special Massage Function)
ระบบปล่อยความร้อน*
(Heat Generator System)
ปุ่ม Heating

ระบบปล่อยความร้อนบริเวณแผ่นหลัง (ลำตัว) เพื่อช่วยให้เส้นเลือด กล้ามเนื้อ หรือเส้นเอ็นต่างๆ ได้คลายตัว เลือดลมไหลเวียนได้ดีขึ้น ช่วยบรรเทาอาการปวดเอว ปวดหลัง หรือปวดประจำเดือน เหมาะสำหรับผู้ที่นั่งทำงานนานๆ

ระบบนวดคลึงบริเวณน่อง*
(Calf Kneading System)
ปุ่ม Calf Knead

ระบบนวดคลึงบริเวณช่วงน่อง (Calf) ที่ถุงลมนวดบริเวณน่องส่วนใน มีกลไก ที่สามารถขยับขึ้น-ลง ไปมาได้

ความรู้สึกหลังการใช้งาน เก้าอี้นวดไฟฟ้า MAKOTO A307

MAKOTO A307 Featured Image
เก้าอี้นวดไฟฟ้า MAKOTO A307
 • การนวดค่อนข้างจะโดนจุดพอสมควร สามารถปรับระดับความแรง ได้ในทุกส่วน ทั้งลูกกลิ้งนวด และถุงลมนวด
 • แผ่นหลัง และเบาะรองนั่งมีการเว้นช่องตรงกลางสำหรับรางลูกกลิ้งนวดไว้ ทำให้นวดโดนจุดกว่าตัวอื่นๆ พอสมควร
 • โปรแกรมนวดมีหลากหลายชนิดมากๆ เลือกใช้กันไม่หมด (แถมจำไม่หมดอีกต่างหาก ว่าโปรแกรมไหน ใช้ทำอะไรบ้าง)
 • ชอบ ระบบนวดคลึงบริเวณน่อง (Calf Kneading Massage) มากๆ เพราะมันช่วยลดความปวดเมื่อย หลังออกกำลังกายได้มาก
 • ชอบ ระบบนวดบริเวณเอ็นร้อยหวาย ที่ทำให้การนวดเท้าดูมีมิติ และสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น
 • ลูกกลิ้งนวดบริเวณฝ่าเท้า เปิดมาด้วยระดับที่ 3 (ระดับสูงสุด) รู้สึกค่อนข้างเจ็บนิดนึง สำหรับผม (แต่ปรับลงได้)
 • การสั่งงานด้วยเสียงค่อนข้างแม่นยำมาก และถึงแม้ว่าจะไม่ต้องออกสำเนียงฝรั่งจ๋าๆ เครื่องก็ยังเข้าใจได้สบายๆ
 • ลำโพงบลูทูธเสียงมีมิติ (มีความลึก) พอสมควร แม้จะอยู่ตรงใบหูพอดี แต่รู้สึกเหมือนอยู่ในโถงกว้างๆ

ทดสอบอัตราการกินไฟของ เก้าอี้นวดไฟฟ้า MAKOTO A307

ในส่วนนี้ผมได้ลองวัดอัตราการกินไฟด้วย วัตต์มิเตอร์แบบดิจิทัล (Digital Wattmeter) โดยเปิดโปรแกรมนวดทั่วไป (General Program) ก็พบว่าค่าไฟ ก็ไม่ได้สูงมากอย่างที่คิด ทีนี้ลองมาดูตารางการทดสอบ แลการะคำนวณค่าไฟกันด้านล่างเลย

สถานการณ์
(Situation)
การกินไฟ
(Power Consumption)
การคำนวณค่าไฟ
(Power Consumption Calculation)
ค่าไฟ / เดือน
(Electricity Charge / Month)
1. เสียบปลั๊ก และปิดสวิตซ์เปิดปิดเครื่องหลัก
(Plugged In – Main Switch Off)
≈ 0.00 วัตต์ (0.00 วัตต์* x 24 ชั่วโมง x 30 วัน x 5 บาทต่อยูนิต***) / 1,000 0.00 บาท
2. เสียบปลั๊ก แต่เปิดสวิตซ์เปิดปิดเครื่องหลัก – อยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน
(Plugged In – Main Switch On)
≈ 1.1 วัตต์ (1.1 วัตต์* x 24 ชั่วโมง x 30 วัน x 5 บาทต่อยูนิต***) / 1,000 3.96 บาท
3. เปิดโปรแกรมนวดเพื่อความสบาย 5 นาที
(Comfort Program – 5 Min.)
≈ 0.0066 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) 0.0066 กิโลวัตต์ชั่วโมง x 5 บาทต่อยูนิต = 0.0033 บาท / ครั้ง 0.99 บาท
4. เปิดโปรแกรมนวดเพื่อความสบาย 10 นาที
(Comfort Program – 10 Min.)
≈ 0.0119 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) 0.0119 กิโลวัตต์ชั่วโมง x 5 บาทต่อยูนิต = 0.0595 บาท / ครั้ง 1.78 บาท
5. เปิดโปรแกรมนวดเพื่อความสบาย 15 นาที
(Comfort Program – 15 Min.)
≈ 0.0182 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) 0.0182 กิโลวัตต์ชั่วโมง x 5 บาทต่อยูนิต = 0.0910 บาท / ครั้ง 2.73 บาท
6. เปิดโปรแกรมนวดเพื่อความสบาย 20 นาที
(Comfort Program – 20 Min.)
≈ 0.0240 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) 0.0240 กิโลวัตต์ชั่วโมง x 5 บาทต่อยูนิต = 0.1200 บาท / ครั้ง 3.60 บาท
7. เปิดโปรแกรมนวดเพื่อความสบาย 25 นาที
(Comfort Program – 25 Min.)
≈ 0.0300 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) 0.0300 กิโลวัตต์ชั่วโมง x 5 บาทต่อยูนิต = 0.1500 บาท / ครั้ง 4.50 บาท
8. เปิดโปรแกรมนวดเพื่อความสบาย 30 นาที
(Comfort Program – 30 Min.)
≈ 0.0365 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) 0.0365 กิโลวัตต์ชั่วโมง x 5 บาทต่อยูนิต = 0.1825 บาท / ครั้ง 5.47 บาท


หมายเหตุ*
  : สมมุติว่าใช้ในกรณีที่เสียบปลั๊ก และเปิดเครื่องทิ้งเอาไว้ทุกวัน

“กล่าวโดยสรุปคือ เครื่องนี้ถ้าใช้งานจริงๆ ต่อให้ใช้วันละ 30 นาที (ครึ่งชั่วโมง) เป็นประจำทุกวัน ก็กินไฟไม่เยอะเท่าไหร่ (แค่เดือนละ 5 บาทกว่าๆ เอง) แต่ถ้าหากว่าเรา เสียบปลั๊กทิ้งเอาไว้ตลอดเวลา และเปิดสวิตซ์เปิดปิดเครื่องหลัก เอาไว้ด้วยละก็ ค่าไฟพุ่งแน่นอน ดังนั้นถ้าไม่ใช้เครื่องปิดสวิตซ์ และถอดปลั๊กออกจะดีที่สุด ประหยัดทั้งไฟ และปลอดภัย :)”

การรับประกัน และสั่งซื้อ เก้าอี้นวดไฟฟ้า MAKOTO A307

1. Product Warranty Details (รายละเอียดการรับประกันสินค้า)

การรับประกันของเก้าอี้นวดไฟฟ้า MAKOTO A307 นี้เป็นการรับประกันแบบถึงที่ (On-Site Service) เงื่อนไขเดียวกันทั่วประเทศไทย (รวมทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด) โดยรายละเอียดการรับประกัน จะแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. ตัวเครื่อง (อะไหล่) : 2 ปี
 2. มอเตอร์ : 5 ปี
 3. เบาะหนัง : 1 ปี

ในส่วนของ ข้อควรระวังเก้าอี้นวดไฟฟ้า และ การดูแลรักษา บำรุงรักษาเก้าอี้นวดไฟฟ้า ก็สามารถกดเข้าไปดูที่ลิงก์เชื่อมต่อได้เลย

2. Where to buy the product ? (สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่ไหน ?)

คุณสามารถซื้อ เก้าอี้นวดไฟฟ้า MAKOTO A307 นี้ได้ผ่านหลากหลายช่องทาง อาทิห้างโฮมโปร (HomePro), เซ็นทรัล (Central), โรบินสัน (Robinson), เมกาบางนา (Mega Bangna) และอื่นๆ

ในขณะที่ช่องทางออนไลน์ อย่างไรก็ตาม คุณติดต่อสอบถามก่อนได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ด้านล่างนี้เลย

 • Telephone No (เบอร์โทรศัพท์) : 097-250-7630, 087-087-5352, 02-706-4093
 • Website (เว็บไซต์) : http://www.makotomassage.com/
 • LINE Official Account (บัญชีไลน์ธุรกิจ) : @makotomassage
 • Facebook Page (เพจเฟสบุ๊ค) : “เก้าอี้นวด Makoto for Life” ตามกรอบที่แสดงด้านล่าง

บทสรุปการใช้งาน ข้อดี-ข้อเสีย ของ เก้าอี้นวดไฟฟ้า MAKOTO A307

MAKOTO A307 Tester
การทดสอบใช้งาน เก้าอี้นวดไฟฟ้า MAKOTO A307 โดย ผู้ทดสอบหญิง ส่วนสูง 158 เซนติเมตร (สามารถกดที่ภาพเพื่อขยายใหญ่ได้)

ข้อดี 🙂

 • หมอนรองศีรษะ สามารถทิ้งตัวให้ลงมาให้รองถึงช่วงแผ่นหลังส่วนกลางได้ หากใครต้องการนวดแบบนิ่มๆ (ไม่ต้องการนวดแรงๆ) ก็สามารถทำได้
 • แผ่นรองหลัง กับ เบาะรองหนัง คือชิ้นเดียวกัน สามารถถอดออกได้ง่ายๆ เพราะยึดด้วยแถบตีนตุ๊กแก
 • สามารถปรับระยะเวลาการนวดได้ 6 ระดับ (ตั้งแต่ 5 → 10 → 15 → 20 → 25 → 30 นาที) ถือว่าเยอะมากๆ
 • สามารถปรับตำแหน่งของหัวไหล่ (Shoulder Position) ได้ เพื่อให้นวดได้ตรงกับสรีระร่างกาย ของเราให้ได้มากที่สุด
 • ชุดที่พักเท้า สามารถยืดขึ้นลง ตามความยาวของขาผู้ใช้งานได้เอง ดังนั้นความสูงไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไป ยังไงก็สามารถนวดได้อย่างเต็มที่แน่นอน
 • รีโมทคอนโทรล สามารถเห็นสถานะ และตำแหน่งการนวดของลูกกลิ้งนวด, ถุงลมนวด และระบบต่างๆ ได้ชัดเจน
 • รีโมทคอนโทรล มีสายยาว 1.9 เมตร ซึ่งถือว่าค่อนข้างยาวมาก ผู้ใช้งานสามารถนำไปกดเอง ในขณะที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ก็ได้ หรือถ้าเป็นผู้สูงอายุต้องการให้ลูกหลานช่วยปรับเครื่อง ก็สามารถทำในขณะที่นั่งเฝ้าอยู่ข้างๆ ได้เช่นกัน
 • รีโมทคอนโทรล สามารถเสียบสาย หรือ ถอดออกได้ ในกรณีหากมีปัญหา (พัง) ก็สามารถเปลี่ยนอะไหล่ได้ง่ายๆ
 • มีแผงควบคุมลัด ซึ่งมีอยู่ 5 ปุ่ม ช่วยให้ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ไม่ต้องการความซับซ้อนในการใช้งาน สามารถกดปุ่มเพื่อสั่งงานให้เครื่องทำงานในโหมดอัตโนมัติ หรือปรับท่านั่งของตัวเก้าอี้นวดไฟฟ้า ได้ง่ายๆ ในไม่กี่ขั้นตอน
 • ระบบการสั่งงานด้วยเสียงถือว่าดีมาก เราไม่จำเป็นต้องพูดออกสำเนียง หรือแอคเซนท์แบบฝรั่ง (พูดสำเนียงไทย) มันก็สามารถตอบสนองเราได้ดีมาก

ข้อเสีย 🙁

 • ปุ่มกดเลือก โปรแกรมนวดสำเร็จรูป บนรีโมทคอนโทรล มีแค่ 5 ปุ่มเท่านั้น (ทั้งๆ ที่จริงๆ แล้วมี 12 โหมด) และอีก 8 โหมดที่เหลือ จะต้องกด “ปุ่ม Mode” เพื่อไปต่อเอง และจะแสดงเป็นโค้ดขึ้นมาเช่น “F1, F2, F3 … ซึ่งเราต้องไปเดาต่อ (หรือเปิดคู่มือดู) อีกว่า โหมดดังกล่าวนี้ คือโหมดอะไรกันแน่
 • ในระหว่างที่เครื่องกำลังทำการนวด ไม่มีปุ่ม ที่สามารถกดหยุดชั่วคราว (Pause) ได้
 • ขณะที่อยู่ ในโหมดพร้อมใช้งาน เราจะไม่สามารถชาร์จมือถือ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ผ่านพอร์ต USB ได้ (จริงๆ น่าจะได้นะ)

← กลับไปอ่านหน้า 1 (Previous Page)

1
2
ทบทวนภาพรวม
การนวดคอ
10
การนวดหลัง
10
การนวดไหล่
10
การนวดสะโพก
7
การนวดเอว
7
การนวดก้น
10
การนวดน่อง
10
การนวดเท้า
9
ความสบายของเบาะนั่ง
10
ฟังก์ชันการนวดที่หลากหลาย
10
ความง่ายของการใช้งาน
6
ความคุ้มค่าเทียบกับราคา
10
ความพึงพอใจโดยรวม
10
บทความก่อนหน้านี้รู้จัก MEX Purifina เครื่องฟอกอากาศ ดีไซน์สวย กรองอากาศหลายชั้น ลูกเล่นเยอะ ดูคุณภาพอากาศได้
บทความถัดไปiRobot Roomba j7 Plus หุ่นยนต์ดูดฝุ่น นำทางด้วยระบบ PrecisionVision หลบของบนพื้นได้ดีมาก
Thanop.com Founder + Thaiware.com Co-Founder + Business Director, Cloud Business Co.,Ltd. + Committee Thai Webmaster Association
makoto-a307-review<p>MAKOTO A307 เก้าอี้นวดไฟฟ้า เกรดไฮเอนด์ ที่เป็นการผนวกเอา ความสามารถพื้นฐาน ของเก้าอี้นวดไฟฟ้า ที่มีอยู่แล้วทั่วไปตามท้องตลาด เข้ากับ ความสามารถแปลกใหม่ ที่เป็นประโยชน์เสริมเติมเข้าไปให้เก้าอี้นวดไฟฟ้าตัวนี้ ดูมีคุณค่า และน่าใช้งาน มากยิ่งขึ้นไปอีก ขอยกตัวอย่างที่เด่นๆ เลยก็เช่น การใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการสแกนร่างกายทุกครั้ง เพื่อให้เครื่องได้ออกแบบ หรือปรับแต่งการนวด ให้เหมาะสมกับสรีระร่างกาย ของผู้ใช้งานให้มากที่สุด ก่อนเริ่มทำงาน</p> <p>และนอกจากนี้ก็ยังมี ระบบการนวดคลึงบริเวณน่อง, การนวดบริเวณเอ็นร้อยหวาย ที่เก้าอี้นวดไฟฟ้าตัวอื่นไม่มี ซึ่งการมี 2 ความสามารถนี้เพิ่มเข้ามา ขอบอกว่า มันช่วยทำให้การนวดขานั้นดูมีมิติ มากขึ้นเลยทีเดียว เพราะอวัยวะช่วงขานั้น ถือว่าสำคัญมากๆ เพราะมันต้องแบกภาระรับน้ำหนักของคนเราเข้าไว้ทั้งตัว มีทั้งหัวเข่า, น่อง, เอ็นร้อยหวาย, ฝ่าเท้า ฯลฯ และ MAKOTO A307 ก็เข้ามาเติมเต็มตรงนี้มากๆ เลยทีเดียว</p> <p>ในขณะที่ความสามารถพื้นฐาน ทาง MAKOTO A307 ก็มีมาให้อย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นลูกกลิ้งนวด ให้มามากถึง 20 ลูก (ถือว่าสูงกว่ามาตรฐานของเก้าอี้นวดไฟฟ้าทั่วๆ ไป) และถุงลมนวดที่ให้มา 24 ถุง ที่ถูกติดตั้งกระจายอยู่ทั่วตัวเครื่อง แถมยังมี ท่าเอนนอนแบบแรงโน้มถ่วงเป็นศูนย์ (Zero Gravity Position) ระบบปล่อยความร้อนบริเวณแผ่นหลัง</p> <p>หากพูดถึง เรื่องของ โปรแกรมนวดนั้น ตัวลูกกลิ้งนวดบริเวณแผ่นหลัง ไดใช้ ระบบรางลูกกลิ้งนวดทรง SL แบบเปลือย (SL-Track Bare Roller System) ความยาว 1.35 เมตร ตั้งแต่ช่วงบริเวณต้นคอ ถึงก้นกบ โดยมี โปรแกรมนวดสำเร็จรูป (Auto Massage Programs) มาให้เลือกใช้งานกันมากถึง 12 โปรแกรม และ รูปแบบการนวดแบบกำหนดเอง (Manual Massage) มาให้อีก 5 รูปแบบ (ปรับตำแหน่งขึ้นลงได้เอง) <p>และในส่วนของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ เครื่องนี้ก็ยังมี ปลั๊กไฟ USB, ลำโพงบลูทูธ (Bluetooth Speaker), ไฟเส้น LED สีน้ำเงินที่จะสว่างในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน ก็ถือว่าให้ความสวยงามไปอีกแบบ</p> <p>ด้านการสั่งงานนั้น ก็สามารถสั่งงานได้หลายช่องทาง ทั้งผ่านรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย (Wired Remote Control), ผ่านแผงควบคุมลัด (Shortcut Controller) และ ผ่านเสียง (Voice Control) ทำให้เก้าอี้นวดไฟฟ้า MAKOTO A307 สะดวก สำหรับการใช้งานกับคนทุกเพศทุกวัย</p> <p>สรุปแล้วคือ เก้าอี้นวดไฟฟ้า MAKOTO A307 มีความสามารถมากมาย นวดได้ในหลากหลายอวัยวะ ฟังก์ชัน หรือลูกเล่น นี่ขอบอกว่าเพียบจริงๆ (แต่ย้ำอีกทีว่า ถ้าต้องการใช้ความสามารถให้ครบ ต้องควบคุมผ่านรีโมทคอนโทรลเท่านั้น) แม้เครื่องจะไม่เล็ก แต่ก็ประหยัดพื้นที่มาก มีรูปทรงสวยงาม เป็นเฟอร์นิเจอร์ประดับบ้านได้ดีมากๆ อีกชิ้นนึง</p> <p>ในส่วนของราคาจำหน่าย ทางแบรนด์เขาตั้งเอาไว้ที่ 129,990 บาท มีการรับประกันสูงสุด 5 ปี แถมยังไปติดตั้งฟรีถึงบ้าน (ทั่วไทย) แต่อย่างไรก็ตามขอให้ติดตาม ในเพจอย่างใกล้ชิด เพราะโปรโมชันราคาพิเศษนั้น มีออกมาเรื่อยๆ อย่างแน่นอน<p>

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็น
กรุณาใส่ชื่อของคุณตรงนี้