← กลับไปอ่านหน้า 1 (Previous Page)

ส่วนประกอบต่างๆ ของ เครื่องกำจัดเชื้อโรค ไวรัส และสารพิษในอากาศ Wellis Air Disinfection Purifier

สำหรับ เครื่องกำจัดเชื้อโรค ไวรัส และสารพิษในอากาศ Wellis Air Disinfection Purifier ขอแบ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ด้วยกันคือ

 1. ส่วนประกอบด้านหน้า และด้านข้าง (Front and Side Components)
 2. ส่วนประกอบด้านหลัง (Rear Component)
 3. ส่วนประกอบของตลับน้ำมันโอเลฟินส์ (Olefin Oil Cartridge Component)

Front and Side Components (ส่วนประกอบด้านหน้า และด้านข้าง)

Wellis Air Disinfection Purifier Component Front and Side
ส่วนประกอบด้านหน้า และด้านข้างของ เครื่องกำจัดเชื้อโรค ไวรัส และสารพิษในอากาศ
Wellis Air Disinfection Purifier
 1. Control Panel and Operation Status Indicator (แผงควบคุมเครื่อง และ ไฟแสดงสถานะการทำงาน) : แผงควบคุมจริงๆ มีแค่ 2 ปุ่มบนตัวเครื่องวางอยู่ติดกับไฟแสดงสถานะการทำงาน ในขณะที่ ไฟแสดงสถานะการทำงานจะมีทั้งหมด 4 ดวงด้วยกันได้ รายละเอียดตามข้อมูลด้านล่างนี้เลย
  1. Power Button (ปุ่มเปิดปิดเครื่อง) : หากเครื่องปิดอยู่ กด 1 ครั้งเพื่อเปิด และถ้ากดอีกครั้งคือปิด
  2. Night Mode Button (ปุ่มเปิดปิดโหมดกลางคืน) : กดเพื่อไม่ให้เครื่องรบกวนในขณะการพักผ่อนนอนหลับ
  3. Operating Mode Indicator (แจ้งสถานะการทำงานของตัวเครื่อง) : ถ้าเปิดในโหมดปกติ ไฟดวงนี้สว่าง
  4. Night Mode Indicator (แจ้งการทำงานของโหมดการคืน) : ถ้าเปิดในโหมดกลางคืน ไฟดวงนี้สว่าง
  5. Cartridge Replacement Indicator (แจ้งเตือนการเปลี่ยนตลับน้ำมันฯ) : กรณีน้ำมันหมด ไฟดวงนี้สว่าง
  6. Warning Alarm Indicator (แจ้งเตือนไม่ได้ติดตั้งตลับน้ำมันฯ) : ถ้าลืมใส่ตลับฯ หรือใส่ผิดไฟดวงนี้สว่าง
 2. Hydroxyl Radical Ventilator (ช่องปล่อยประจุไฮดรอกซิล) : หลังจากอากาศที่ถูกดูดเข้ามา ทำปฏิกิริยากับ น้ำยาที่ถูกสกัดมาจากส้มซิตรัส เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะถูกปล่อยออกมาทางช่อง ที่มีความกว้าง 54 มิลลิเมตรนี้
 3. Air Quality Status Signal (แถบไฟแสดงคุณภาพอากาศ) : แสดงในรูปแบบของแถบไฟ LED สี โดยวัดจากปริมาณของประจุไฮดรอกซิลที่มีอยู่ในอากาศ ณ ปัจจุบัน โดยมีอยู่ทั้งหมด 3 สีได้แก่
  1. Red (สีแดง – อากาศแย่) : (ประจุไฮดรอกซิลในอากาศน้อยกว่า 200,000 ประจุ/ลูกบาศก์เซนติเมตร)
  2. Orange (สีส้ม – อากาศปกติ) : (ประจุไฮดรอกซิลในอากาศ 2 แสนถึง 8 ล้านประจุ/ลูกบาศก์เซนติเมตร)
  3. Blue (สีน้ำเงิน – อากาศดี) : (ประจุไฮดรอกซิลในอากาศ 8 ล้านถึง 10 ล้านประจุ/ลูกบาศก์เซนติเมตร)
 1. Hydroxyl Radical Sensor (เซนเซอร์ประจุไฮดรอกซิล) : ใช้วัดปริมาณความหนาแน่นของประจุไฮดรอกซิลในอากาศ ก่อนที่จะส่งค่าไปยัง แถบไฟแสดงคุณภาพอากาศ เพื่อดูประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องนี้
 2. Remaining Solution Display (แถบไฟแสดงปริมาณคงเหลือของน้ำมันโอเลฟินส์) : อยู่ทางด้านขวาของตัวเครื่อง ใช้ดูปริมาณคงเคลือของน้ำยาที่อยู่ภายในตลับน้ำมันโอเลฟินส์ได้ โดยไม่ต้องนำตัวตลับออกมาจากตัวเครื่อง
 3. Stand Set (ชุดขาตั้ง) : แผ่นพลาสติก ที่เอาไว้เสียบเข้าร่อง ลงล็อกกับข้างใต้ตัวเครื่องได้พอดิบพอดี หากต้องการวางเครื่องบนโต๊ะ หรือบนพื้น โดยข้างใต้ชุดขาตั้งมียางกันลื่นติดตั้งไว้ทั้ง 4 มุม

Rear Component (ส่วนประกอบด้านหลัง)

Wellis Air Disinfection Purifier Component Rear
ส่วนประกอบด้านหลังของ เครื่องกำจัดเชื้อโรค ไวรัส และสารพิษในอากาศ
Wellis Air Disinfection Purifier
 1. Wall Mount Bracket Connector (ช่องเสียบกับชุดติดกำแพง) : พื้นที่สี่เหลี่ยมอยู่ตรงกลางของตัวเครื่อง ค่อนไปทางด้านบน เอาไว้ใช้ติดตั้งชุดติดกำแพงเข้าไป ในกรณีที่ต้องการติดตั้งเครื่องในลักษณะแขวนผนัง
 2. Olefin Oil Cartridge Installation Area (พื้นที่ติดตั้งตลับน้ำมันโอเลฟินส์) : ฝาครอบพลาสติกสีขาว (Cartridge Cover) ที่สามารถกดสลักล็อกลงมา แล้วดึงออกมาได้เลยทันที
 3. Power Connector (ช่องเสียบอะแดปเตอร์แปลงไฟ) : เหมือนช่องเสียบอะแดปเตอร์แปลงไฟทั่วๆ ไป

Olefin Oil Cartridge Component (ส่วนประกอบของตลับน้ำมันโอเลฟินส์)

Wellis Air Disinfection Purifier Olefin Oil Cartridge and Box
ตลับน้ำมันโอเลฟินส์ และ กล่องผลิตภัณฑ์

ตลับบรรจุน้ำมันโอเลฟินส์ (Olefin Oil) ที่ได้สกัดมาจากส้มซิตรัส (Citrus) โดยด้านบนเป็นฝาปิด (Cap) ด้านหลังเป็นไมโครชิป ที่เอาไว้สื่อสาร ส่งข้อมูลปริมาณน้ำมันโอเลฟินส์ คงเหลือกับตัวเครื่อง ในขณะที่ด้านข้างเป็นแถบบอกระดับคงเหลือของ น้ำมันโอเลฟินส์ ที่อยู่ภายในตลับนั่นเอง

Wellis Air Disinfection Purifier Olefin Oil Cartridge Detail
รายละเอียดตลับน้ำมันโอเลฟินส์

เปิดใช้งานจริง เครื่องกำจัดเชื้อโรค ไวรัส และสารพิษในอากาศ Wellis Air Disinfection Purifier

 1. นำชุดขาตั้งมาติดตั้งที่ด้านล่าง (หากต้องการตั้งโต๊ะ หรือตั้งบนพื้น) หรือ ชุดติดกำแพง (หากต้องการแขวนเครื่องไว้ข้างผนัง) เครื่องมาติดตั้งให้เรียบร้อย
 2. ติดตั้งตลับน้ำมันโอเลฟินส์ที่หลังเครื่องโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
  1. เปิดฝาครอบพลาสติก ที่อยู่ด้านหลังตัวเครื่อง
  2. หมุนฝาปิดทวนเข็มนาฬิกา (Counter-Clockwise) เพื่อเปิดให้น้ำยาสามารถเข้าไปภายในตัวเครื่องได้
  3. นำแท่งสีขาวที่อยู่ภายในกล่องตลับน้ำมันโอเลฟินส์ จุ่มเข้าไปในรูตรงกลางของตลับน้ำมันฯ
  4. นำตลับน้ำมันโอเลฟินส์ใส่เข้าไปภายในตัวเครื่อง พร้อมปิดฝาครอบพลาสติก
 3. เสียบสายอะแดปเตอร์ชาร์จไฟที่ด้านหลังของตัวเครื่อง
 4. กดที่ “ปุ่มเปิดปิดเครื่อง” เพื่อเปิดเครื่อง
Wellis Air Disinfection Purifier Olefin Oil Cartridge Installation
ขั้นตอนการติดตั้งตลับน้ำมันโอเลฟินส์ (Olefin Oil Cartridge Installation Steps)

Things you should know (สิ่งที่คุณควรรู้)

 • ตอนแรก แถบไฟแสดงคุณภาพอากาศ จะแสดง สีแดงสีส้มสีน้ำเงิน หมุนวนไปเรื่อยๆ ประมาณ 5 นาที +/- เพื่อหาปริมาณของประจุไฮดรอกซิลที่มีอยู่ในอากาศ และเมื่อได้ค่าที่แน่นอนแล้ว จะแสดงสีนั้นๆ ค้างเอาไว้เลย
 • เสียงเครื่องไม่ได้เงียบแบบเงียบกริบ ยังคงมีเสียงพัดลมดังอยู่อ่อนๆ ในโหมดปกติ และเสียงลมเบาลง ในโหมดกลางคืน
 • สามารถเปิดหรือปิดโหมดกลางคืนได้ตลอดเวลา ที่เครื่องเปิดอยู่ ผ่านปุ่มเปิดปิดโหมดกลางคืน แต่จะไม่สามารถกดปุ่มนี้เพื่อเปิดเครื่องในขณะที่เครื่องปิดอยู่ได้
 • ในขณะที่เครื่องจะได้กลิ่นส้มอ่อนๆ ถูกปล่อยออกมาจากตัวเครื่อง
 • หากไฟดับในขณะที่เครื่องเปิดอยู่ พอไฟกลับมาแล้ว เครื่อง “ไม่ได้” เปิดทำงานต่อโดยอัตโนมัติ ต้องเปิดใหม่เอง

คำถามที่คุณต้องอยากรู้ เกี่ยวกับการใช้งาน เครื่องกำจัดเชื้อโรค ไวรัส และสารพิษในอากาศ Wellis Air Disinfection Purifier

1. สรุปว่าเครื่อง Wellis Air Disinfection Purifier สามารถใช้กำจัดเชื้อโรคบนพื้นผิวของวัตถุต่างๆ ได้หรือไม่ ?

ถึงแม้ว่าเราจะเห็นชื่อของเครื่องนี้ เป็นภาษาไทยคือ “เครื่องกำจัดเชื้อโรค ไวรัส และสารพิษในอากาศ” แต่แท้จริงแล้ว มันยังสามารถ “กำจัดเชื้อโรค ไวรัส และสารพิษบนพื้นผิวของวัตถุ” ได้อีกด้วยเช่นกัน เพราะว่าประจุไฮดรอกซิลที่ถูกสร้าง และปล่อยออกมาจากตัวเครื่องนี้นั้น สามารถแพร่กระจายออกไปได้แบบรอบทิศทาง รวมถึงบนพื้นผิวของวัตถุ (Surface Objects) ก็สามารถกำจัดได้เช่นกัน

ซึ่งถ้าอ้างอิงจาก ผลการรับรอง และทดสอบของ สถาบัน หรือแล็บชั้นนำ ต่างๆ จะเห็นได้ว่าระยะเวลาในการกำจัดเชื้อโรคในอากาศ จะน้อยกว่า ระยะเวลาในการกำจัดเชื้อโรคบนพื้นผิวของวัตถุ อยู่พอสมควร

2. เครื่อง Wellis Air Disinfection Purifier สามารถใช้ควบคู่กับเครื่องฟอกอากาศที่มีอยู่แล้วได้หรือไม่ ?

เครื่องนี้ไม่ใช่ เครื่องฟอกอากาศ (Air Purifier) ที่มีหน้าที่หลักคือการกรองฝุ่นละออง หรือเชื้อโรค ให้ติดอยู่กับแผ่นกรองอากาศ ดังนั้นถ้าหากมีเครื่องฟอกอากาศอยู่แล้ว เราก็ยังสามารถใช้เครื่อง Wellis Air Disinfection Purifier ร่วมกันได้ เพราะหน้าที่แตกต่างกัน โดยเครื่องนี้เน้นการฆ่าเชื้อโรค และ กำจัดสารพิษในอากาศ และบนพื้นผิวของวัตถุ ซึ่งการมีทั้ง 2 เครื่องภายในห้องเดียวกัน จะช่วยเสริมให้อากาศสะอาดมากยิ่งขึ้นไปอีก กล่าวโดยสรุปคือ

 • Air Purifier (เครื่องฟอกอากาศ) : ดูดอากาศเข้ามาภายในตัวเครื่อง เพื่อให้ฝุ่นละออง หรือเชื้อโรค ติดอยู่ที่แผ่นกรอง ในขณะที่อากาศที่มีขนาดอนุภาคเล็กกว่าทั้งหมด ก็สามารถหลุดลอดกลับออกมาภายนอกได้
 • Wellis Air Disinfection Purifier (เครื่องกำจัดเชื้อโรค และสารพิษในอากาศ) : ดูดอากาศเข้ามาเพื่อผสมกับน้ำมันโอเลฟินส์ ก่อนกลายเป็นประจุไฮดรอกซิลที่ปล่อยออกมาในอากาศ

3. สามารถใช้ในห้องที่มีขนาดใหญ่กว่า 50 ตารางเมตรได้หรือไม่ ?

“ได้” แต่ไม่แนะนำ เพราะจะทำให้ประจุไฮดรอกซิลที่ถูกปล่อยออกมาครอบคลุมพื้นที่ได้ไม่ทั่วถึง ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อโรค ไวรัส และสารพิษลดน้อยลงไปด้วยตามลำดับ ดังนั้นหากต้องการใช้ในห้องที่มีขนาดใหญ่กว่านั้น ควรใช้หลายเครื่อง และวางในพื้นที่คนละมุมกันจะดีที่สุด

4. อัตราการกินไฟของเครื่องนี้เป็นอย่างไร ?

หลังจากที่ได้ใช้ วัตต์มิเตอร์แบบดิจิทัล (Digital Wattmeter) ที่ผมซื้อมาส่วนตัว มาใช้ในการคำนวณค่าไฟของเครื่องนี้ โดยการคำนวณนี้ จะคำนวณในกรณีที่เราเปิดเครื่องแบบทั้งวันทั้งคืน (เพราะทางผู้ผลิตเขาแนะนำให้เปิดตลอด 24 ชั่วโมง) ลองมาดูตารางค่าไฟต่อวัน (Daily Charge) และ ต่อเดือน (Monthly Charge) กันเลย

ความแรงของพัดลม
(Fan Speed)
การกินไฟ
(Power Consumption)
การคำนวณ
(Calculation)
ค่าไฟ
(Total Charge)
เสียบปลั๊ก แต่ปิดเครื่อง
(Plugged In but Power Switch Off)
2.5 วัตต์ (2.5 วัตต์* x 24 ชั่วโมง x 30 วัน x 5 บาทต่อยูนิต**) / 1,000
 • 0.30 บาท / วัน
 • 9.00 บาท / เดือน
เปิดเครื่อง
(Power On)
3.6 วัตต์ (3.6 วัตต์* x 24 ชั่วโมง x 30 วัน x 5 บาทต่อยูนิต**) / 1,000
 • 0.43 บาท / วัน
 • 12.96 บาท / เดือน
เปิดเครื่องโหมดกลางคืน
(Night Mode)
3.1 วัตต์ (3.1 วัตต์* x 24 ชั่วโมง x 30 วัน x 5 บาทต่อยูนิต**) / 1,000
 • 0.37 บาท / วัน
 • 11.16 บาท / เดือน

หมายเหตุ 1* : จำนวนวัตต์ที่บริโภคดังกล่าว เป็นค่าจากการประมาณในจำนวนวัตต์สูงสุด อาทิ ถ้าหาก จำนวนวัตต์ที่บริโภคอยู่ที่ระดับ 3.6 วัตต์ ในความเป็นจริงนั้น ค่าขณะกำลังทำงานก็จะขึ้นๆ ลงๆ อยู่ที่ระหว่าง 3.5 – 3.6 วัตต์

หมายเหตุ 2** : คุณสามารถเปลี่ยน ค่าไฟต่อยูนิต (ในตัวอย่างนี้คิด 5 บาทต่อยูนิต – ถือว่าอยู่ในอัตราที่สูงมากๆ แล้ว) ให้เป็นไปตามที่จ่ายจริง เพราะที่พักอาศัยในแต่ละที่เช่นบ้านพักอาศัย หรือคอนโดมิเนียม อาจคิดในอัตราที่แตกต่างกันออกไป

5. เครื่องกำจัดเชื้อโรค ไวรัส และสารพิษในอากาศ Wellis Air Disinfection Purifier รับประกันกี่ปี ?

ตัวเครื่องรับประกัน 2 ปีเต็ม (หากเสียเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันที) โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องอยู่ภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธี และเกิดจากความเสียหายของโรงงาน หรือชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตรฐาน และสินค้าต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เท่านั้น !

6. สามารถสั่งซื้อเครื่องกำจัดเชื้อโรค ไวรัส และสารพิษในอากาศ Wellis Air Disinfection Purifier ได้ที่ไหนบ้าง ?

คุณสามารถซื้อเครื่องนี้ผ่านทางช่องทาง เว็บไซต์ JD Central หรือได้ช่องทางอื่นๆ อีกตามรายละเอียดด้านล่างดังต่อไปนี้

 • Telephone No (เบอร์โทรศัพท์) : 08-1559-8555
 • Website (เว็บไซต์) : https://www.wellisofficialthailand.com/
 • LINE ID (ไลน์ไอดี) : @wellisthailand
 • Facebook Page (เพจเฟสบุ๊ค) : เวลลิสทีเอช (ชื่อเพจทับศัพท์ wellisth) ตามกรอบด้านล่าง

บทสรุปหลังการใช้งาน ข้อดี ข้อเสีย ของ เครื่องกำจัดเชื้อโรค ไวรัส และสารพิษในอากาศ Wellis Air Disinfection Purifier

Wellis Air Disinfection Purifier and Box
เครื่องกำจัดเชื้อโรค ไวรัส และสารพิษในอากาศ Wellis Air Disinfection Purifier และ กล่องผลิตภัณฑ์

ข้อดี 🙂

 • สามารถกำจัดเชื้อโรคในระหว่างที่มีคน สัตว์ หรือสิ่งมีชิตอยู่ภายในห้องได้ โดยไม่เป็นอันตราย
 • สามารถเปิดใช้งานได้ต่ออย่างเนื่อง 24 ชั่วโมง (เปิดได้ทั้งวันทั้งคืน)
 • ประหยัดไฟเพียง ≈ 13 บาทต่อเดือนเท่านั้น (ในกรณีเปิดทั้งวันทั้งคืน)
 • ค่าไฟที่ทางโรงงานผู้ผลิตทดสอบมา กับค่าไฟที่ทดสอบจริงๆ ตรงกันแทบจะ 100% เต็มคือ 3.6 วัตต์
  (ดูผลการทดสอบจริง)
 • มีแถบไฟแสดงคุณภาพอากาศ หรือประมาณประจุไฮดรอกซิล ที่ลอยอยู่ในอากาศ ภายในห้องของเราให้ดูกันแบบสดๆ ว่าอากาศภายในห้องของเราเป็นอย่างไร ? ระหว่างอากาศแย่ ปกติ หรือ ดี
 • เครื่องมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวก
 • สามารถติดตั้งได้ในหลากหลายรูปแบบทั้งแบบตั้งพื้น ตั้งโต๊ะ หรือแขวนกับผนังห้อง
 • มีการทดสอบ และรับรองผลิตภัณฑ์มากมาย จากสถาบันที่น่าเชื่อถือระดับโลก

ข้อเสีย 🙁

 • ไม่มีรีโมทคอนโทรลมาให้ แต่คิดว่าเครื่องนี้เขาแนะนำให้เปิดตลอด 24 ชั่วโมงอยู่แล้ว การใช้รีโมทคอนโทรลจึงอาจไม่ใช่เรื่องจำเป็น (ความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน)
 • หากเสียบปลั๊กทิ้งเอาไว้แต่ไม่ได้เปิดเครื่อง ก็ยังคงมีการกินไฟอยู่ประมาณ 2.5 วัตต์ ดังนั้นหากจะไม่ใช้จริงๆ ควรดึงปลั๊กออกไปเลย

การรับรองผลิตภัณฑ์ เครื่องกำจัดเชื้อโรค ไวรัส และสารพิษในอากาศ Wellis Air Disinfection Purifier จากสถาบันต่างๆ

Wellis Air Disinfection Purifier Certificate Example
ตัวอย่างของใบรับรอง เครื่องกำจัดเชื้อโรค ไวรัส และสารพิษในอากาศ Wellis Air Disinfection Purifier

เนื่องจากว่าเครื่องนี้ เป็นเครื่องที่เอาไว้ใช้ในการ กำจัดเชื้อโรค ไวรัส และสารพิษในอากาศ ดังนั้นการที่จะทดสอบว่ามันใช้งานได้ผลดีหรือไม่ดี และเกิดประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนั้น ทางผู้เขียนไม่ได้มีเครื่องมือมาทดสอบ วัดประสิทธิภาพ เนื่องจากเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ใช้วัดผลนั้น จะต้องเป็นเครื่องมือเฉพาะทางที่ใช้ภายในห้องปฏิบัติการ (ห้องแลป) และมีราคาที่สูงมาก

ด้วยเหตุนี้เอง รีวิวฉบับนี้ผู้เขียนจึงขอใช้ผลการรับรอง และทดสอบผลิตภัณฑ์ จากสถาบันชั้นนำที่น่าเชื่อถือ เพื่อใช้ในการอ้างอิงประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือของเครื่องนี้จะเป็นการดีที่สุด รายละเอียดทั้งหมดที่รวบรวมมาได้อยู่ด้านล่างนี้แล้ว

Test Results and Reports (ผลการทดสอบ และ รายงานการทดสอบ)

รายการทดสอบ
(Tested Item)
ตัวชี้วัด
(Source)
การกระจาย
(Spreading)
ระยะเวลาการกำจัด
(Disinfection Period)
ผลลัพธ์
(Results)
ทดสอบโดย
(Tested by)
การกำจัดกลิ่น
(Deodorization)
แอมโมเนีย (Ammonia) – NH3 ทางอากาศ 4 ชั่วโมง 80% KCL
ฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) – HCHD ทางอากาศ 4 ชั่วโมง 65% KCL
โทลูอีน (Toluene) – C6H5CH3 ทางอากาศ 4 ชั่วโมง 99.5% KCL
การฆ่าเชื้อโรค
(Sterilization)
แบคทีเรีย (Bacteria) – Bacillus Subtilis ทางพื้นผิว 1 ชั่วโมง 99.4% KNU
ทางอากาศ 20 นาที 99.6% KNU
แบคทีเรีย (Bacteria) – E.Coli ทางพื้นผิว 1 ชั่วโมง 99.9% KNU
ทางพื้นผิว 4 ชั่วโมง 99.9% KCL
ทางอากาศ 20 นาที 99.9% KNU
แบคทีเรีย (Bacteria) – Pseudomonas Aeruginosa ทางพื้นผิว 4 ชั่วโมง 99.9% KCL
แบคทีเรีย (Bacteria) – Staphylococcus Aureus ทางพื้นผิว 4 ชั่วโมง 99.9% KCL
ทางอากาศ 4 ชั่วโมง 99.9% KCL
แบคทีเรีย (Bacteria) – Pneumonia ทางอากาศ 4 ชั่วโมง 99.9% KCL
จุลินทรีย์ในอากาศ (Airborne Microbes) ทางอากาศ 4 ชั่วโมง 99.9% KCL
ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A (Influenza A virus) แบบเปียก 30 นาที 86% UB
แบบแห้ง 30 นาที 38% UB
ไวรัสโรต้า (Rotavirus) แบบเปียก 2 ชั่วโมง 37% UB
แบบแห้ง 2 ชั่วโมง 99% UB
ไวรัสอาร์เอสวี (RSV – Respiratory Syncytial Virus)1 แบบเปียก 2 ชั่วโมง 99% UB
แบบแห้ง 2 ชั่วโมง 92% UB
ปริมาณโอโซน
(Ozone Quantity)
ระดับมาตรฐานไม่ควรเกิน 0.05 ppm
(Standard should not > 0.05 ppm)2
< 0.02 ppm Intertek
การตรวจสอบ
(Certified)
CE3 ผ่านการรับรอง TÜV SÜD


1
อ้างอิงจาก : ผลวิจัยเรื่องไวรัส MERS, SARS, RSV และ COVID-19 ว่ามีโครงสร้างลักษณะคล้ายกัน โดยเครื่อง Wellis Air Disinfection Purifier สามารถทำลายไวรัส RSV ได้ จึงสามารถทำลายตัวอื่นๆ ได้ด้วย

2อ้างอิงจาก : องค์กรปกป้องสภาพแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา (United State Environmental Protection Agency = US.EPA)
(เว็บไซต์ : https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/ozone-generators-are-sold-air-cleaners)

3ข้อมูลเพิ่มเติม : อักษรย่อ “CE” ที่ปรากฏอยู่บนผลิตภัณฑ์สินค้า นั้นย่อมาจากคำว่า “Conformité Européene” แปลความหมายว่า “European Conformity” สินค้าที่ได้เครื่องหมายนี้ เป็นสินค้าที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานด้าน สุขภาพ ความปลอดภัย และ กฎหมายการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ของยุโรป
(เว็บไซต์ : http://www.ce-marking.org/what-is-ce-marking.html)

ดูเอกสารอ้างอิงจากผู้ทดสอบ (ใบรับรอง, ผลทดสอบ, ผลวิจัย)

Tester Information (ข้อมูลผู้ทำการทดสอบ)

คราวนี้ลองมาดูรายละเอียดขององค์กร หรือ สถาบัน ต่างๆ ที่ทำการทดสอบ พร้อมรับรอง เครื่องฟอกอากาศ Airbot ตัวนี้กันดูบ้าง ว่าเป็นใครมาจากไหน

สถาบัน
(Institution)
ประเทศ
(Country)
เว็บไซต์
(Website)
รายละเอียด
(Descriptions)
KNU
(Kangwon National University)
เกาหลีใต้ www.kimm.re.kr สถาบันช่วยทดสอบอุปกรณ์ ประเมินส่วนประกอบของวัสดุ เครื่องจักร หรือ ผลิตภัณฑ์
KCL
(Korea Conformity Laboratories)
เกาหลีใต้ www.kcl.re.kr องค์กรทดสอบ และ ออกใบรับรองผลิตภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้าน
UB
(University of Barcelona)
สเปน www.ub.edu ทดสอบโดย ห้องปฏิบัติการการปนเปื้อนของไวรัสในน้ำและอาหาร (Laboratory of Viruses Contaminants of Water and Food) ของ ภาควิชาพันธุศาสตร์ จุลชีววิทยา และสถิติ คณะชีววิทยา มหาวิทยาลัยบาร์เซโลนา (Department of Genetics, Microbiology and Statistics, Faculty of Biology, University of Barcelona)
Intertek สหรัฐอเมริกา www.intertek.com บริษัทที่ทำงานด้านการรับรอง (Assurance) ทดสอบ (Testing) ตรวจสอบ (Inspection) และการออกใบรับรอง (Certification) คุณภาพของสินค้าจากแบรนด์ต่างๆ ทั่วโลก ด้วยเครื่องมือทดสอบที่ทันสมัย และได้คุณภาพ
TÜV SÜD เยอรมนี www.tuv-sud.com ทูฟ ซูด สถาบันออกและรับรอง เครื่องหมาย RoHS ด้านมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ของผลิตภัณฑ์

← กลับไปอ่านหน้า 1 (Previous Page)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
1
2
ทบทวนภาพรวม
ความสามารถการทำให้อากาศสะอาด
9
การดูแลรักษา ทำความสะอาด
10
ความสะดวก และ ง่ายต่อการใช้งาน
10
ความสวยงามของตัวเครื่อง
8
ความคุ้มค่าเทียบกับราคา
7
ความพึงพอใจโดยรวม
9
บทความก่อนหน้านี้HOMU UV Cordless Vacuum Cleaner เครื่องดูดกำจัดไรฝุ่นไร้สาย ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV ขนาดเล็ก
บทความถัดไปRoborock S6 MaxV หุ่นยนต์ดูดฝุ่น ถูพื้น นำทางด้วยเลเซอร์ พร้อม AI จำแนกวัตถุได้
Thanop.com Founder + Thaiware.com Co-Founder + Business Director, Cloud Business Co.,Ltd. + Committee Thai Webmaster Association

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็น
กรุณาใส่ชื่อของคุณตรงนี้